Konwersatoria

KONWERSATORIA COLLEGIUM VERUM

(wcześniej Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin)

Konwersatoria to akademickie debaty z udziałem ekspertów, studentów i zaproszonych gości, które stanowią forum wymiany myśli naukowej, doświadczenia życiowego i świadectwa wiary. Są one organizowane od 15 lat w każdym miesiącu roku akademickiego. W ramach debaty zaproszeni paneliści poruszają najważniejsze sprawy z obszarów życia społecznego, kulturowego, religijnego, ochrony zdrowia itp.

Klikając na poniższą listę tytułów Konwersatoriów mogą Państwo zapoznać się z zapisem debat. Zostały one opublikowane także w postaci książek zatytułowanych: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR T I-XIV – kolejnych tomów – do nabycia w Sekretariacie Collegium Verum.

KOLEJNE KONWERSATORIA W PRZYGOTOWANIU

Serdecznie zapraszamy – Wstęp wolny

Duża Aula Sapieżyńska – Collegium Verum –

ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

COLLEGIUM VERUM

Zaprasza do udziału w Konwersatorium zatytułowanym

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZNIEWOLEŃ DUCHOWYCH

DZIECI I MŁODZIEŻY

które odbędzie się

w sobotę 4 lipca 2020 r. o godz. 11.00

w Auli COLLEGIUM VERUM

 (ul. Grzegorzewskiej 10, wejście od strony ul. Rosoła)

 

Wśród uczestników panelu dyskusyjnego będą:

Ks. Andrzej Grefkowicz, Kierownik duchowy, egzorcysta;

Ks. Tomasz Wilga, Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, egzorcysta;

Joanna Piotrowska, rodzic.

serdecznie zapraszamy, wstęp wolny

ROK AKADEMICKI 2019/20

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Październik 2019 r. Konwersatorium 113: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej – wprowadzenie do problematyki konwersatoriów. Uczestnicy: Dr Adam RYCHLIK, Specjalista w dziedzinie neurodydaktyki, neurolingwistyki, nauczania zintegrowanego, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, SWPR; Mgr Jolanta WOŹNIAK, pedagog w szkole z oddziałami integracyjnymi, terapeuta; Anna GRZELEWSKA, stowarzyszenie rodziców dzieci o szczególnych potrzebach, youtuberka, autorka filmu o dziecku z Zespołem Aspergera; Elżbieta PACZESNA, stowarzyszenie rodziców dzieci o szczególnych potrzebach,; Dr Włodzimierz WIECZOREK, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Czytaj: Konwersatorium10.2019

Listopad 2019 r. Konwersatorium 114: Zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy: Lidia POPEK, doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, konsultant wojewódzki psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Oddziału Psychiatrycznego MCN w Józefowie, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor; Ks. Stanisław TOKARSKI, doktor nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, współzałożyciel i prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; Mariola TOMCZAK, pedagog resocjalizacyjny, wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i LXI Liceum Ogólnokształcącego im. Janiny Zawadowskiej w Warszawie; Anna GRZELEWSKA, youtuberka, autorka filmów, promotorka wiedzy na temat Zespołu Aspergera; Ks. kan. Adam ZELGA, duszpasterz, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie; Dr Włodzimierz WIECZOREK, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Czytaj: Konwersatorium11.2019

Grudzień 2019 r. Konwersatorium 115: Zaburzenia lękowe i zaburzenia nastoju u dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy: Beata KOJŁO-BORATYŃSKA, pedagog, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i LXI Liceum Ogólnokształcącego im. Janiny Zawadowskiej w Warszawie; Małgorzata RYMASZEWSKA, psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin, dyrektor poradni Rodzice Dzieci; Agata BALCERSKA, psycholog, socjoterapeutka, pedagog; Ks. kan. Adam ZELGA, duszpasterz, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie; Dr Włodzimierz WIECZOREK, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium12.2019

Styczeń 2020 r. Konwersatorium 116: Całościowe zaburzenia rozwoju dzieci – spektrum autyzmu. Uczestnicy: Agata JARDZIOCH, pedagog, terapeutka, kierownik studiów podyplomowych, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin; Magda KLIMKIEWICZ, psycholog; Anastazja BOROWSKA, psycholog, terapeutka dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem, Mama Dziewczynki z Zespołem Aspergera. Konwersatorium 01.2020

Luty 2020 r. Konwersatorium 117: Myśli i zachowania samobójcze u młodzieży. Gość spotkania: Brunon HOŁYST, profesor dr hab. nauk prawnych, suicydolog, wiktymolog, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

ROK AKADEMICKI 2018/19

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

ZNACZENIA WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH W PROCESIE WYCHOWANIA

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2018/19 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. XIV: W kręgu wartości moralnych. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2019

Październik 2018 r. Konwersatorium 104: W kręgu wartości moralnych – znaczenie wartości chrześcijańskich w wychowaniu. Uczestnicy: Teresa STANKIEWICZ, nauczyciel akademicki, filozof, etyk, prorektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Maria WILCZEK, autorka książek o wychowaniu, red. nacz. „Listów do pani”, honorowy prezes Związku Kobiet Katolickich, Włodzimierz WIECZOREK, nauczyciel akademicki, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie. Konwersatorium10.2018

Listopad 2018 r. Konwersatorium 105: W kręgu wartości moralnych – znaczenie prawdy, jako wartości chrześcijańskiej, w wychowaniu. Uczestnicy: Ks. Adam BONIECKI MIC generał zakonu Marianów w latach 1993-1999, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego w latach 1999-2011; Maria PIEŃKOWSKA, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, katechetka, założycielka wspólnoty Emmanuel w Polsce; Dr Włodzimierz WIECZOREK, teolog, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium11.2018

Grudzień 2018 r. Konwersatorium 106: W kręgu wartości moralnych  – znaczenie dobra, jako wartości chrześcijańskiej, w wychowaniu. Uczestnicy: O. Marek PIEŃKOWSKI, OP, doktor nauk matematycznych, wykładowca logiki i filozofii przyrody, duszpasterz; Maria PIEŃKOWSKA, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, katechetka, założycielka wspólnoty Emmanuel w Polsce; Dr Włodzimierz WIECZOREK, teolog, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium12.2018

Styczeń 2019 r. Konwersatorium 107: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie miłości jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: Dr hab. Mikołaj KRASNODĘBSKI, filozof, pedagog, autor książek; Maria ŁUBOWICZ, katechetka, dyrektor Szkoły Specjalnej Krok po Kroku; Katarzyna ŁUKOMSKA, biofizyk, nauczyciel, profilaktyk integracyjny młodzieży, Ruch Światło-Życie; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR.Konwersatorium01.2019 (1)

Luty 2019 r. Konwersatorium 108: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie piękna jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: Ks. Grzegorz MICHALCZYK, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła Środowisk Twórczych w Warszawie; Anna SŁOMKA, plastyk, historyk sztuki, nauczyciel; Elżbieta TARCZAŁOWSKA, emerytowany nauczyciel OSW dla niewidomych w Laskach, tyflopedagog; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium02.2019

Marzec 2019 r. Konwersatorium 110: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie pokoju jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: Sławomir RATAJSKI, artysta, dyplomata, polityk, profesor, wykładowca ASP, sekretarz Polskiego Komitetu ds. UNESCO; Krzysztof HAMAN, geofizyk, profesor, wykładowca UW, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk; Zbigniew NOSOWSKI, socjolog, teolog, autor książek, redaktor miesięcznika WIĘŹ; Joanna ŚWIĘCICKA, dr hab. nauk ścisłych UW, prezes KIK 2010-2018; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium03.2019

Kwiecień 2019 r. Konwersatorium 110: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie życia jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: Maria RYŚ, prof. dr hab., psycholog, kierownik w katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny UKSW, autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniu miłości; Beata MARIAŃCZYK, położna, certyfikowany Doradca Laktacyjny, instruktor Creighton Model Fertility Care System FCP, prowadząca spotkania dla narzeczonych w poradni rodzinnej; Lidia SANKOWSKA-GRABCZUK, współorganizatorka Marszu dla Życia, zaangażowana w działalność związaną z ochroną życia i polityką prorodzinną, fundacja Ster na miłość; Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA, specjalista położnik-ginekolog, wykładowca WUM, SWPR, Prezes Polskiego Stowarzyszenia NPR; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR.Konwersatorium04.2019

Maj 2019 r. Konwersatorium 111: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie wolności jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: S. Rozalia Natalia HAGIEL, dr teologii, zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Wydział Teologii UAM, autorka publikacji nt. myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego; Marcin A. STRADOWSKI, dr politologii, Prorektor ds. Studenckich w Warszawskiej Szkole Filmowej, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Agata JARDZIOCH, pedagog, terapeutka, kierownik studiów podyplomowych, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium05.2019

ROK AKADEMICKI 2017/18

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2017/18 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. XIII: Wybrane zagadnienia z dziedziny uzależnień. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2018  Czytaj

Październik 2017 r. Konwersatorium 97: Narkomania – spojrzenie wielowymiarowe. Uczestnicy: dr hab. n. med. Mateusz GOLA, Instytutu Psychologii PAN,  prof. Swartz Center for Computational Neuroscience,  Institute for Neural Computation, University of California San Diego; Marek DRAMIŃSKI, psycholog, psychoterapeuta; Agnieszka CZERKAWSKA, pedagog, Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Konwersatorium10.2017

Grudzień 2017 r. Konwersatorium 98: Dopalacze – zagrożenie dla zdrowia i życia. Uczestnicy: dr n. med. Piotr BURDA, Konsultant Krajowy ds. Toksykologii Klinicznej; Artur MALCZEWSKI, Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Adam NYK, specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie; Monika DOMAŃSKA, funkcjonariusz KSP, Wydział ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną, kryminolog, specjalista dochodzeniowo-śledczy; Sebastian TUL, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Konwersatorium12.2017

Styczeń  2018 r. Konwersatorium 99: Choroba alkoholowa – profilaktyka, konsekwencje, terapia. Uczestnicy: Ks. prof. dr hab. Romuald JAWORSKI, nauczyciel akademicki UKSW, teolog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor SPCh; Krzysztof BRZÓZKA, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”; Izabela DMITROWICZ, wieloletnia kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu na ulicy Kolskiej w Warszawie, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień; Zdzisław BIELECKI, Prezes Zarządu Fundacji D.O.M.; Elżbieta WIEWIÓRKOWSKA, pedagog; Włodzimierz WIECZOREK, moderator, nauczyciel akademicki Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin. Konwersatorium01.2018

Luty 2018 r. Konwersatorium 100: Uzależnienia od gier i Internetu – nie przegraj życia. Uczestnicy: Agnieszka TAPER, Fundacja Bonum Humanum, socjolog, autorka licznych publikacji; Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN, psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień; Robert (prezentacja via Skype); Włodzimierz WIECZOREK, nauczyciel akademicki Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin; Magdalena LEJZEROWICZ, moderator, nauczyciel akademicki Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin. Konwersatorium02.2018

Marzec 2018 r. Konwersatorium 101: Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i terapia. Katarzyna BANACH, Fundacja Studio Psychologii Zdrowia, pedagog, terapeutka uzależnień i współuzależnienia; Marcin J. SOCHOCKI, Fundacja Poza Schematami, socjolog; Ks. dr Stanisław TOKARSKI, UKSW, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; Ks. Adam ZELGA, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie; Magdalena SMAŚ- MYSZCZYSZYN, moderator, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, kierownik studiów podyplomowych Specjalista terapii uzależnień SWPR, Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Czytaj: Konwersatorium03.2018

Kwiecień 2018 r. Konwersatorium 102: Kompulsywne zakupy i pracoholizm  – jak nie roztrwonić życia? Uczestnicy: Katarzyna KUCEWICZ, psycholog i psychoterapeutka, Agnieszka CHOJNOWSKA, psycholog, certyfikowana terapeutka NEST I stopnia; ROMAN, twórca i moderator grupy anonimowych dłużników; Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN, psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień, Superwizor KBPN; Jadwiga GLIŃSKA, autorka książki; Włodzimierz WIECZOREK, moderator, nauczyciel akademicki, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin. Konwersatorium04.2018

Maj 2018 r. Konwersatorium 103: Uzależnienia behawioralne – pornografia i seksoholizm. Uczestnicy: Małgorzata ZWIERCAN, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, terapeutka uzależnień; Piotr JABŁOŃSKI, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Katarzyna STĘPKOWSKA, psycholog i autorka badań na temat seksoholizmu; Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN, psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień, Superwizor KBPN; Włodzimierz WIECZOREK, moderator, nauczyciel akademicki, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin. Czytaj: Konwersatorium05.2018

ROK AKADEMICKI 2016/17

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

PROBLEMATYKI BIOETYCZNEJ

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2017/18 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. XII: Wybrane zagadnienia z dziedziny bioetyki. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2018. Czytaj

Październik 2016 r. Konwersatorium 89: Sytuacja kobiety-matki po niekorzystnej diagnozie prenatalnej – Co dalej? – Nasze wybory. Uczestnicy: Prof. dr hab. n. med. Michał TROSZYŃSKI, Instytut Matki i Dziecka; Prof. dr hab. n. med. Bogdan CHAZAN; Lek. Jerzy RODZEŃ, specjalista ginekolog-położnik, Szpital św. Rodziny w Warszawie; Maria PIETRZAK. Organizatorka Chrześcijańskich Spotkań dla Mam z Dziećmi, działająca w organizacjach pro-life; Agnieszka STRZODA. Działająca w organizacjach pro-life. Marta DZBEŃSKA-KARPIŃSKA. Autorka książki „Matki mężne czy szalone?” i wystawy fotografii poświęconej historii matek, które urodziły dzieci po niekorzystnej diagnozie prenatalnej. Dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Czytaj: Konwersatorium10.2016

Listopad 2016 r. Konwersatorium 90: Niepłodność małżeńska – in vitro – naprotechnologia – adopcja. Co dalej? Nasze wybory. Uczestnicy: Prof. dr hab. n. med. Ewa DMOCH-GAJZLERSKA, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Dr n.med. Katarzyna JANKOWSKA, naprotechnolog; Zofia DŁUTEK, Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, Magdalena DUBANIEWICZ, Dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Konwersatorium11.2016

Grudzień 2016 r. Konwersatorium 91: Mężczyzna-ojciec po niekorzystnej diagnozie prenatalnej. Co dalej? Nasze wybory. Uczestnicy: Jerzy SIWIEC, anestezjolog, psychiatra; Michał CHOROSIŃSKI, aktor; Przemysław WRZOSEK, Wspólnota „Przymierze Wojowników”; Dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Czytaj: Konwersatorium12.2016

Styczeń 2017 r. Konwersatorium 92: Odpowiedzialne rodzicielstwo a adopcja – nasze wybory ks. Adam ZELGA, proboszcz  parafii bł. Edmunda Bojanowskiego, Zofia DŁUTEK, kierownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, Monika REDZIAK, Magdalena MODLIBOWSKA, Marcin HOSZWA, dr Włodzimierz WIECZOREK.Czytaj: Konwersatorium01.2017 

Luty 2017 r. Konwersatorium 93: Etyczny status ludzkiego embrionu – czy to kwestia naszej decyzji? Uczestnicy: ks. Adam ZELGA, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego; Marek JUREK, Poseł Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. n. med. Andrzej KOCHAŃSKI, PAN, dr Błażej KMIECIAK, Ordo Iuris, dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Czytaj: Konwersatorium02.2017

Marzec 2017 r. Konwersatorium 94: Transplantacje narządów – możliwości i granice. Uczestnicy: Dr Anna JAKUBOWSKA-WINECKA, psycholog, PolTransplan; prof. dr hab. n. med. Jarosław CZERWIŃSKI, WUM, PolTransplant, ks. dr n. med. Jan O’DOGHERTY, dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Czytaj: Konwersatorium03.2017

Kwiecień 2017 r. Konwersatorium 95: Granice między terapią wytrwałą a uporczywą – możliwości i ograniczenia. Uczestnicy: Dr n. med. Barbara KOZAKIEWICZ, WUM; Ks. dr Roberto SALTINI, bioetyk; Krzysztof FUS, aktor, kaskader; dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR. Czytaj: Konwersatorium04.2017

Maj 2017 r. Konwersatorium 96: Kryterium śmierci – dylematy medyczne i etyczne. Uczestnicy: O. dr n. med. Jacek Maria NORKOWSKI OP, bioetyk, dr Włodzimierz WIECZOREK, SWPR.

Czytaj: Konwersatorium05.2017

ROK AKADEMICKI 2015/16

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2015/16 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. XI. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2016. Czytaj: Konwersatoria2015/16Tom11

Tom jedenasty, 2015/2016 r. Czytaj: Konwersatoria2015/16Tpm11

 1. „Jak być w mediach świadkiem wiary?” – ks. Adam Zelga, Przemysław Babiarz, ks. Henryk Drozd, Paweł Lisicki, Jan Turnau.
 2. „Wrażliwość na potrzeby bliźnich. Jak realizuję miłosierdzie w swoim życiu?” – Grzegorz Polak, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Zbigniew Kaliszuk, o. Hubert Matusiewicz, Renata Trzeszczak, Elżbieta Byrtek.
 3. Kim jest dla mnie uchodźca, bliźnim czy zagrożeniem?” – ks. Adam Zelga, o. Mariusz Batuzi, o. Zygmunt Kwiatkowski, Shadi i Lady Kassis, Zeinab Hashmat-Makowska.
 4. Fair play w moim życiu. Czy uczciwość popłaca?” – ks. Adam Zelga, Dorota i Jacek Cichoccy, Jerzy Engel, Małgorzata Ludwikowska, Grzegorz Polak.
 5. Jak rozumiem feminizm?” – ks. Adam Zelga, Aneta Gawkowska, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Zofia Ratajska, Biruta Przewłocka-Pachnik.
 6. „Polsko, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Jak to widzę?” – Grzegorz Polak, Iwona Waksmundzka, Krzysztof Zanussi, Marek Barański, Tadeusz Wyszomirski.
 7. „Czym jest dla mnie praca społeczna i jak ją realizuję?” – ks. Adam Zelga, Kardynał Kazimierz Nycz, Jacek Waksmundzki, Maria Środoń, Marta Bejnar-Bejnarowicz, Adam Wiśniewski, Szymon Fulara, Ignacy Dembiński.
 8. „Podziały społeczne – czy mam na nie wpływ? Czy działam na rzecz pojednania?” – Włodzimierz Wieczorek, Kazimierz Kloc, Michał Łuczewski, Andrzej Ciepiela.

ROK AKADEMICKI 2014/15

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2014/15 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. X. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2015. Czytaj: Konwersatoria2014/15Tom10

Tom dziesiąty, 2014/2015 r. Czytaj: Konwersatoria2014/15Tom10

 • „Czy widzę władzę jako służbę?” – Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maciej Trybulec, Elżbieta Piórkowska, Jerzy Szyszko, Wojciech Zabłocki, Paweł Zalewski.
 • Moje powołanie – jak je rozumiem i realizuję?” – ks. Adam Zelga, s. Leonarda Brzozowska, Ewa Cygańska, Ewa Ślizień-Kuczapska, Lech Królikowski.
 • Czy tradycyjne zwyczaje dnia Wigilijnego, Bożego Narodzenia i Święta  Trzech Króli są dla mnie ważne i dlaczego?” – Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Magdalena i Mateusz Dembińscy, Małgorzata i Jan Żaryn, Joanna Puchalska.
 • Czy sumienie w zawodzie uważam za zbędny balast czy czynnik  rozwoju?” – ks.Adam Zelga, Bogdan Chazan, Michał Otrębski, Witold Kołodziejski.
 • Jak rozumiem odpowiedzialne rodzicielstwo?” – Tadeusz Bożełko, Marta i Andrzej Witeccy, Joanna i Mariusz Dzieciątko, Barbara i Grzegorz Cieślik, Maria i Lech Łubowicz.
 • Jakie są moje uzależnienia i jak z nimi walczę?” – Ks. Tadeusz Bożełko, Artur Groszek, Jacek Racięcki.
 • Czy opieka nad chorym człowiekiem jest wzajemnym obdarowywaniem?” – Ks. Adam Zelga, s. Teresa Toczydłowska, Barbara Kowalska.
 • Czy biorę odpowiedzialność za Kościół i jak ją realizuję?” – ks.Adam Boniecki, Jacek Waksmundzki, Joanna Święcicka, Marek Cichucki, Grzegorz Polak.

ROK AKADEMICKI 2013/14

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2013/14 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. IX. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2014. Czytaj: Konwersatoria2013/14Tom9

Tom dziewiąty, 2013/2014 r. (w roku bł. Edmunda Bojanowskiego tematy spotkań zostały poświęcone jego przesłaniu). Czytaj: Konwersatoria2013/14Tom9

 1. „Czy praca u podstaw ma dziś znaczenie w kształtowaniu tożsamości narodowej?” – ks. Adam Zelga, Kazimierz Adamaszek, Anna i Piotr Goławscy.
 2. „Czy potrafię rozmawiać z trudną młodzieżą, lub z młodzieżą w tzw. trudnym wieku?” – Adam Zelga, s. Jolanta Glapka, ks. Wacław Pokrzywnicki, Alicja i Krystyn Nawroccy.
 3. „Czy jestem zaangażowanym członkiem Kościoła Katolickiego i jak to realizuję mimo trudności?” – Adam Zelga, Waldemar Bieniak, Tatiana Cariuk, Magda Korzekwa, Aleksander Ciepiela.
 4. „Czy rozumiem i doceniam wartość Mszy świętej i jakie widzę możliwości w dokształcaniu się w tym zakresie?” – Jarosław Piłat, Maria Pieńkowska, Zbigniew Witecki, Alicja Dyrda, Sebastian Tull, Mirosława Misiejuk, Joanna Żywot.
 5. „Jakie widzę możliwości wykorzystania wartości religijnych jako sposobu kształtowania sumień?” – Agnieszka Jackowska, Joanna Jackowska, Maciej Srebro, Andrzej Srebro, Anna Słomka, Bogna Słomka, Katarzyna Gromelska.
 6. „Czego oczekuję od oświaty w zakresie kształtowania godności człowieka?” – Adam Zelga, Maria Łubowicz, S. Katarzyna Szulc, Alicja Siemak-Tylikowska, Ewa Jurewicz, ks. Michał Jabłoński, Dariusz Wasik.
 7. Czy doceniam wartość męskiej przyjaźni w wychowaniu chłopców i jak ją realizuję?” – ks. Adam Zelga, Maciej Górski, Ojciec Tomasz Rojek OP; Adrian Anczarski, Szymon Fulara.
 8. „Czy doświadczyliśmy cudów we własnym życiu?” – ks. Adam Zelga, Maria Preisner, Stanisława Augustyn; Krzysztof Żurowski, S. M. Loyola Opiela, S. Jolanta Glapka,

ROK AKADEMICKI 2012/13

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2012/13 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. VIII. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2013. Czytaj: Konwersatoria2012/13Tom8

Tom ósmy, 2012/2013 r. Czytaj: Konwersatoria2012/13Tom8

 1. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” – Adam Zelga, Maria Płotczyk, Wojciech Puzyna, Andrzej Skoczek
 2. „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” – ks. dr Henryk Małecki, Adam Pietrzak, Joanna Krupska, Kazimierz Szałata,
 3. „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” – Adam Zelga, Karolina Pietruk, brat Kazimierz Dmitrzak, Alojzy Witeska, Małgorzata Jabłońska, ojciec diakon Wojciech Mojecki
 4. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” – ks. Adam Zelga, Izabela Szwarocka, Jerzy Wratny, Zdzisław Bielecki
 5. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – Adam Zelga, brat Mirosław Kruk, Joanna Trzcionka, siostra Małgorzata Ochęduszko, Anna Niepiekło
 6. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” – Adam Zelga, Jadwiga Puzynina, s. Kazimiera Fleran, Paweł Zuchniewicz    
 7. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi” – Adam Zelga, Andrzej Szpor, Ks. dr Paweł Wojtas, Maja Komorowska, Anna Słomka
 8. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” – ks. Adam Zelga, Emmanuel Hakizimana, Halina Bortnowska, Krzysztof Dowgiałło, siostra Rafaela (Urszula Nałęcz)

ROK AKADEMICKI 2011/12

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2011/12 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. VII. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2012. Czytaj: Konwersatoria2011/12Tom7

Tom siódmy, 2011/2012 r. Czytaj: Konwersatoria2011/12Tom7

 1. „Czy Jan Paweł II miał wpływ na moją twórczość?” – ks. Adam Zelga, Małgorzata Ajnenkel, Andrzej Horubała, Jerzy Derkacz, Krzysztof Osman
 2. „Wyznawane wartości i ich realizacja w moim codziennym życiu” – ks. Adam Zelga, Justyna Cyran-Waksmundzka, Maria Łubowicz, Jarosław Świderski, Paweł Wilski, Michał Grodzki
 3. Jakie są moje możliwości zwyciężania zła dobrem?” – ks. Adam Zelga, s. Małgorzata Chmielewska, Elżbieta Strzałkowska, Elżbieta Wydra
 4. „Czy potrafię kształtować w sobie charakter, silną wolę i świadczyć o tym innym?” – Andrzej Dowgiałło, Jan Wilczak, Aleksander Ciepiela
 5. Czy i jak strapionych pocieszam?” – ks. Adam Zelga, ks. dr Jan Sikorski, Adam Pietrzak, Maciej Syka
 6. Wierność w małżeństwie – jak ją rozumiem?” – Piotr Hartkiewicz; Karol i Katarzyna Wyszyńscy, Dominika Figurska i Michał Chorosiński, Anna i Krzysztof Łoskotowie
 7. „Czy słucham głosu sumienia?” – ks. Włodzimierz Kwieciński, Zofia i Sławomir Ratajscy, Alicja i Peter Węgorzewscy-Whiskerd
 8. „Czego szukam i do czego dążę w życiu?” – Teresa i Marek Stankiewicz, Anna i Maciej Srebro, Konrad Falkowski

ROK AKADEMICKI 2010/11

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2010/11 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. VI. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2011. Czytaj: Konwersatoria2010/11Tom6

Tom szósty, 2010/2011 r. Czytaj: Konwersatoria2010/11Tom6

 1. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną – co to znaczy w moim życiu?” – ks. Adam Zelga, ks. Eugeniusz Guździoł, Radosław Pazura, Dorota Kaczmarowska.
 2. „Jakie są dla mnie granice kompromisu?” – ks. Adam Zelga, Andrzej Mastalerz, Andrzej Filipiak, Jerzy Kijowski, Krzysztof Haman.
 3. „Co dla mnie znaczy przykazanie >Nie cudzołóż< ?” – ks. Adam Zelga, Sylwester Laskowski, Magda Korzekwa.
 4. „Czy potrafię śmiać się… również z siebie?” Piotr Hartkiewicz, ks. Bogusław Kowalski, Katarzyna Łaniewska.
 5. „Jakim powinien być człowiek, którego nazywam swoim przyjacielem i jakim ja sam jako jego przyjaciel?” – ks. Adam Zelga, ks. Marek Dziewiecki, Maria i Mateusz Środoń, Paweł Zając.
 6. „Czy przeżyte cierpienie ubogaciło mnie wewnętrznie?” – ks. Adam Zelga, Magdalena i Piotr Konczewscy, Krzysztof Ziemiec.
 7. „Czy doceniam otrzymane błogosławieństwo i czy nie skąpię go innym?” – ks. Adam Zelga, o. Wojciech Jędrzejewski OP, Jan i Dorota Szubscy, Zenon Kosicki.
 8. „Czy Dekalog stosuję w życiu w całości, czy wybiórczo?” – ks. Adam Zelga, Adam Pietrzak, Irena i Jerzy Grzybowscy.

ROK AKADEMICKI 2009/10

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2009/10 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. V. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2010. Czytaj: Konwersatoria2009/10Tom5

Tom piąty, 2009/2010 r. Czytaj: Konwersatoria2009/10Tom5

 1. Czy potrafię dostrzec ludzi słabszych od siebie (starych, chorych, dzieci…)?” – ks. Adam Zelga, Paweł Wdówik, Krystyna Mrugalska, Rafał Strent, Jarosław Kalinowski.
 2. „Co dla mnie znaczy Boży nakaz: Czyńcie sobie Ziemię poddaną?” – ks.Adam Zelga, Andrzej Zalewski, Tomasz Borecki, Joanna Angiel, Iwona Waksmundzka.
 3. „Kto jest dla mnie autorytetem i dlaczego?” – ks. Zdzisław Wojciechowski, Franciszek Kampka, Małgorzata i Jacek Grabowscy, Maciej Dąbski, Anna Ciepiela.
 4. „Co dla nas znaczy fragment Modlitwy Pańskiej: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom?” – Adam Zelga, Rafał Wieczyński, Sebastian Domagała, ks. Włodzimierz Kwieciński, Tadeusz Pieńkowski
 5. „Czy wiara w Boga ma wpływ na moje codzienne życie?– ks. Adam Zelga, Jakub Papierski, Monika Nagórko, Leszek Marks.
 6. „Czym jest dla mnie i jaka powinna być praca zawodowa, społeczna, domowa itp.?” Adam Zelga, Maria i Witold Płotczykowie, Tomasz Berent, Andrzej Ciepiela.
 7. „Czy jestem szczęśliwa/y i czy potrafię dzielić się moim szczęściem z innymi?” – ks. Adam Zelga, Zofia Zielińska, Ewa Błaszczak, Paweł Szczęsny.
 8. „Czy liczę się z drugim człowiekiem, czyli miłość bliźniego w praktyce?” – ks. Adam Zelga, Zdzisław Bielecki, Alojzy Witeska, o. Benedykt Malewski, s. Kazimiera Fleran.

ROK AKADEMICKI 2008/09

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2008/09 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. IV. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2009. Czytaj: Konwersatoria2008/09Tom4

Tom czwarty, 2008/2009 r. Czytaj: Konwersatoria2008/09Tom4

 1. „Czy jestem świadomym członkiem społeczeństwa obywatelskiego?” – Adam Zelga, Dorota i Jacek Cichoccy, Rafał Miastowski, Krzysztof Zanussi
 2. „Czy starość Panu Bogu się udała?” – ks. Adam Zelga, Wiesław Chrzanowski, Krystyna Długosz-Kuczabowa, Izabela Dzieduszycka
 3. „Czy oferta handlowa zabija w nas ducha świętowania (mieć czy być)? – ks. Adam Zelga, Aleksandra Siewko, Krzysztof Tyszowiecki, Mikołaj Wróblewski, Marek Łuszczyna
 4. „Czy potrafię w pełni zaufać Bogu i ludziom?” Adam Zelga, ks. Tomasz Bieliński, Maria Berlińska
 5. „Czy to co robię uważam za swoją misję?” – Adam Zelga, Robert Kościuszko, Grzegorz Polak, ks. Tomasz Szyszka
 6. „Jak wpływa na mnie posiadanie władzy i/lub sławy?” – Adam Zelga, Marek Kamiński, Rafał Muchacki, Przemysław Babiarz, Dariusz Kowalski
 7. „Czym mnie wzbogaca sport i turystyka?” – ks. Adam Zelga, Jerzy Engel, Ewa Twarowska, Jarosław Prugar, Tomasz Leżajski, Krzysztof Wojtkowski
 8. „Moja droga do Pana Boga”- Adam Zelga, Monika i Krzysztof Oczkowscy, Zenon Kosicki, Małgorzata Balicka, Jarosław Babiński

ROK AKADEMICKI 2007/08

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2007/08 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. III. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2008. Czytaj: Konwersatoria2007/08Tom3

Tom trzeci, 2007/2008 r. Czytaj: Konwersatoria2007/08Tom3

 1. „Czy byliśmy kochani w dzieciństwie i jak to wpływa na nasze dorosłe życie?” – ks. Piotr Hartkiewicz, Krystyna Dylik, Sabina Zalewska
 2. „Nagroda czy kara są ważniejsze w wychowaniu?” – ks. Adam Zelga, Róża Piwoni-Cieślińsk
 3. „Czy puste nakrycie przy wigilijnym stole jest dla nas wyłącznie symbolem?” ks. Zdzisław Wojciechowski, Anna Grocholska, Maria Górska-Zabielska
 4. „Jaki według ciebie powinien być proboszcz w twojej parafii?” – ks. Adam Zelga, ks. Tadeusz Aleksandrowicz, Teresa Kapela, Anna i Łucjan Sokołowscy, Krzysztof Olęcki
 5. „Co dla nas znaczy przykazanie „nie kradnij?” – ks. Adam Zelga, ks. Piotr Hartkiewicz, Maria Rotkiel
 6. „Czy potrafimy przyjmować dary z wdzięcznością?” – ks. Piotr Hartkiewicz, Grzegorz Gruca
 7. „Jakie znaczenie ma dla mnie cisza?” – ks. Adam Zelga, s. Stella Drużdżel, Wojciech Brański, Krystyna Dolebska, Jerzy Rakowicz, Andrzej Lipski
 8. „Jaką wartość ma dla mnie dane słowo?” – ks. Zdzisław Wojciechowski, Piotr Bejnarowicz, Jacek Krawczyk, Franciszek Podlacha, Jacek Waksmundzki

ROK AKADEMICKI 2006/07

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2006/07 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. II. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2007. Czytaj Konwersatorium2006/07Tom2

Tom drugi, 2006/2007 r. Czytaj: Konwersatorium2006/07Tom2

 1. „Prosta droga w chaosie dzisiejszego świata” – Adam Pietrzak, ks. Józef Maj, Robert Tekieli, Marcin Jędrzejczak
 2. „Czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem?” – ks. Adam Zelga, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Agnieszka i Sławomir Jaworscy
 3. „Czy rodzina może obronić ład społeczny?” – ks. Adam Zelga, Jolanta i Tadeusz Epszteinowie, Maria i Jerzy Berlińscy, Krystyna i Grzegorz Styczkowie
 4. „Jakie wartości wynieśliśmy z domu rodzinnego?” – ks. Adam Zelga, Paweł P. Piotrowicz, Aleksander Ciepiela, Jerzy Górski, Zofia Epsztein, Filip Osmański, Łukasz Pilch
 5. „Prawda i kłamstwo w naszym życiu” – ks. Adam Zelga, Ewa i Maciej Bednarkiewiczowie, Tomasz Terlikowski, Marian Wiśniewski
 6. „Co dziś dla nas znaczy „dzień święty święcić?” – ks. Adam Zelga, Irena i Maxymilian Byliccy, Agnieszka i Jan, Maria Jackowscy, Andrzej Ciepiela
 7. „W czym wyraża się współczesny patriotyzm?” – ks. Adam Zelga, Anna Radziwiłł, Izabela Dzieduszycka, Tomasz Borecki, Maciej Dąbski
 8. „Nasz stosunek do innych ludzi: życzliwy, obojętny, czy wrogi?” – ks. Adam Zelga, Krzysztof Dowgiałło, Grzegorz Nurkiewicz, Jacek Waksmundzki

ROK AKADEMICKI 2005/06

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2005/06 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. I. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2006. Czytaj: Konwersatorium2005/06Tom1

Tom pierwszy, 2005/2006 r. Czytaj: Konwersatorium2005/06Tom1

 1. „Czy angażować się w politykę?” – ks. Adam Zelga, Jacek Cichocki
 2. „Jak pogodzić rolę ojca, matki z karierą zawodową?” – ks. Adam Zelga, Anna i Łucjan Sokołowsc
 3. „Czym dla współczesnego człowieka jest modlitwa?” – ks. Adam Zelga, Magda i Wojtek Wicher, Jacek Grabowski, Maks Pudłowski, Ania Pogłód
 4. „Wolontariat – służba potrzebującemu” – ks. Adam Zelga, Janina Fabisiak, Iwona Iwińska, Małgorzata Wielopolska
 5. „Czym we współczesnym świecie jest jałmużna?” – Adam Zelga, s. Małgorzata Chmielewska, Janina Ochojska, ks. Mieczysław Jaworski
 6. „Czym jest dla mnie post i wyrzeczenie?” – ks. Adam Zelga, ks. Krzysztof Sielski
 7. „Sport w przesłaniu Ojca świętego” – Adam Zelga, Robert Korzeniowski
 8. „Odpowiedzialność – jak ją rozumiem? – ks. Adam Zelga, Sławomir Ratajski, Ryszard Szaniawski, Jacek Waksmundzki