Studia I stopnia

studia pierwszego stopnia swpr

Studia I stopnia

SWPR jest uczelnią, która SPECJALIZUJE SIĘ w kształceniu na poziomie trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich)

Naszym CELEM jest wypromowanie najlepszych absolwentów przygotowanych do pracy zawodowej lub do podjęcia studiów II stopnia na najlepszych uczelniach w Polsce

Zapraszamy na stronę kierunku PEDAGOGIKA