Pełnomocnik ds OzN

Dzień dobry,

Nazywam się Błażej Kmieciak i od połowy kwietnia b.r. mam przyjemność pełnić funkcję Pełnomocnika Rektora Collegium Verum ds. Osób Niepełnosprawnych. Moje wykształcenie oraz doświadczenie życiowe i zawodowe bezpośrednio odnosi się do tematu niepełnosprawności. Także osobiście temat ten jest niezwykle bliski: w dzieciństwie byłem niewidomy, obecnie jestem osobą niedowidzącą W 2005r. ukończyłem na Uniwersytecie łódzkim pedagogikę specjalną. Od 2006r. przez blisko osiem lat pełniłem funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Starałem się stale podnosić swoje kompetencje zawodowe i naukowe czego efektem była obrona doktoratu z socjologii prawa i praw człowieka dotyczącego instytucjonalnej ochrony praw pacjenta. (KUL, 2014r.) Od 2013r. pracuję naukowo oraz dydaktycznie prowadząc zajęcia na kierunkach medycznych, prawnych i społecznych podejmując przede wszystkim tematy: ochrony zdrowia psychicznego oraz praw osób doświadczających kryzysu psychicznego, etycznych wyzwań medycyny, społecznego działania prawa, a także ochrony praw rodziny, dziecka a także osób doświadczających niepełnosprawności.

W 2019r. decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego otrzymałem stopień doktora habilitowanego nauk społecznych (dysc. nauki prawne). W ramach moich zawodowych działań współpracuję z takimi instytucjami, jak: Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Dziecka, Pełnomocnik Rządu ds. Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Bliskie jest mi współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, których aktywność skierowaną jest w stronę wsparcia prawnego, społecznego oraz medycznego: rodzin, dzieci, a także osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Zachęcam i zapraszam do współpracy

Dr hab. Błażej Kmieciak

blazej.kmieciak@verum.edu.pl

Dr hab. Błażej Kmieciak - Pełnomocnik ds. OzN