Władze

Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin: prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Prorektor i Dziekan dr Teresa Stankiewicz – tes.stankiewicz@verum.edu.pl
Kanclerz: dr hab.inż. Jarosław Domański – jaroslaw.domanski@verum.edu.pl
Kierownik praktyk mgr Ewa Schumacher – schumi@szkolajp2.pl
Pracownicy Dziekanatu i Rektoratu: Małgorzata Fus, Jarosław Jordan – collegium@verum.edu.pl