1. “Zarys dziejów filozofii” – nakład wyczerpany

1. “Zarys dziejów filozofii” – nakład wyczerpany

Tomasz Pawlikowski

Zarys dziejów filozofii przygotowany został przede wszystkim z myślą o studentach tych kierunków, na których Historia Filozofii jest przedmiotem dodatkowym, poszerzającym ogólną wiedzę o kulturze. Wydaje się jednak, że mógłby również znaleźć zastosowanie w szkołach średnich, gdzie wprowadzono propedeutykę filozofii.
(ze wstępu)

cena: 12,00 PLN