Baśnioterapia

Baśnioterapia

Termin:
Kwiecień 2015
Kontakt:
tel.: 226440792
e-mail: szkolenia@swpr.edu.p
Cena szkolenia: 450zł
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(liczba miejsc ograniczona)

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak można dobierać i interpretować baśnie, uwzględniając ich aspekt: psychoedukacyjny, psychoterapeutyczny i relaksacyjny oraz jak je opowiadać; nauczą się pisać baśnie terapeutyczne oraz przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem baśni; wykonają kukiełki do teatrzyków lalkowych; uczestniczyć będą również w zabawach dramowych oraz improwizacjach teatralnych wokół utworów baśniowych oraz w teatrzyku kukiełkowym.

LICZBA GODZIN: 20 godzin dydaktycznych

CELE SZKOLENIA:

Odkrywanie psychoterapeutycznej roli baśni
Zapoznanie z różnymi psychologicznymi podejściami do opowieści baśniowych i ich znaczenia dla dzieci (Freud, Jung, Bettelheim i in.).
Zaproponowanie konkretnych baśni do wykorzystania w pracy z dziećmi
Interpretowanie baśni pod kątem ich terapeutycznego przesłania, wskazanie na różne możliwości interpretacji
Rozwijanie umiejętności opowiadania baśni
Rozwijanie umiejętności pisania baśni i tworzenia ich na żywo wspólnie z grupą
Wykonanie prostych kukiełek do teatrzyków lalkowych
Budowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem baśni
Rozbudzanie aktywności twórczej, wyobraźni i fantazji uczestników szkolenia poprzez organizację improwizowanych przedstawień, teatrzyków kukiełkowych i zabaw dramowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Baśnioterapia – podłoże teoretyczne (historia a współczesne szkoły); po co opowiadamy baśnie; baśń klasyczna, a baśnie pisane w konkretnym terapeutycznym celu; rodzaje i cechy baśni terapeutycznej
Prezentacja kilku wybranych baśni klasycznych, również – próba ich interpretacji pod kątem terapeutycznym
Jak opowiadamy baśnie? Również – tworzenie scenariuszy zajęć (grupowych i indywidualnych) z wykorzystaniem tych utworów
Piszemy baśnie – zasady i wykonanie w praktyce, prezentacja napisanych baśni
Zabawy dramowe jako wstęp do improwizacji teatralnych wokół baśni
Improwizacje teatralne
Prezentacja różnorodnych rodzajów kukiełek do teatrzyków lalkowych i ich wykonanie
Improwizowany teatrzyk kukiełkowy na podstawie wybranej baśni

KWALIFIKACJE  PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć – grupowych bądź indywidualnych – z wykorzystaniem terapeutycznej roli baśni w przedszkolach, szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych itp. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia.

PROWADZĄCY: mgr Dorota Marta Pędzieszczak, polonista, pedagog-socjoterapeuta po studiach podyplomowych (Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej – wychowanie przedszkolne, Podyplomowe Studia w zakresie Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii; warsztaty Drama w Teatrze Ochota oraz Bajkoterapia i in.))