Decyzje/Akredytacje

Collegium Verum podczas lat swojej działalności uzyskało pozytywne decyzje umożliwiające kształcenie na kierunkach: