Dyżury Dziekanów

Dyżury Dziekanów

dr Teresa Stankiewicz
wtorki 10.00-13.00
dziekanat (parter)
e-mail: tes.stankiewicz@verum.edu.pl;

tel.:  22 644 04 55; 22 644 07 97; kom.: 669 044 967

dr Agnieszka Pilichowska  – Prodziekan ds. studiów

wtorki godz.10.00-12.00

(dziekanat-parter)

e-mail: agnieszka.pilichowska@verum.edu.pl

tel.:  22 644 04 55; 22 644 07 97

Kierownik praktyk

mgr Ewa Schumacher
dziekanat (parter)

e-mail: schumi@szkolajp2.pl