Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny

dziecięcy uniwersytet humanistyczny swpr

Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców i Dzieci oraz doceniając wysiłek Państwa, aby dać swoim pociechom jak najwięcej wiedzy, rozwiązać wiele problemów, przygotować dzieci do dobrego startu w dorosłe życie  oraz dać odpowiedź na wiele dręczących pytań: dlaczego? po co? Jak? Uczelnia nasza proponuje skarbnicę wiedzy czyli

 DZIECIĘCY UNIWERSYTET HUMANISTYCZNY

Zajęcia prowadzone będą  przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów i przedsiębiorców. Na studia zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat.

 Zajęcia odbywać się będą  na terenie Collegium Verum (dawniej: Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie)  oraz w wybranych placówkach,  w zależności od poruszanego tematu  (radio, telewizja ,redakcja gazety, teatr, plan filmowy etc.)

 Naukowcy podzielą się swoimi pasjami. Mali Studenci zostaną wprowadzeni w tajniki metody badawczej, dzięki której dowiedzą się jak się uczyć. Zdobędą umiejętności logicznego myślenia i sztuki argumentacji.  Poznają kulisy teatru, filmu i telewizji. Zostaną zapoznani z łaciną i filozofią.

Uzupełnieniem naszego programu edukacyjnego dla dzieci będą cykliczne wykłady i warsztaty  dla rodziców, dotyczące między innymi:  wychowania i edukacji, psychologii, komunikacji interpersonalnej,  problemów współczesnego świata.

Zajęcia dla rodziców są bezpłatne i odbywać  się będą w salach naszej  uczelni  w czasie trwania wykładów dla dzieci.

Spotkania Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty w godzinach przedpołudniowych od października do czerwca.

Zapraszamy też dzieci głuche i niedosłyszące, którym zapewniamy fachową opiekę tłumacza języka migowego!