Elektroniczne zasoby wiedzy Collegium Verum

Elektroniczne zasoby wiedzy Collegium Verum

Dostępy do cyfrowych zasobów bibliotecznych

Dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki

Collegium Verum jest w procesie rejestracji uzyskania Krajowej licencji w Wirtualnej Bibliotece Nauki.

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Więcej informacji: https://wbn.icm.edu.pl/o-wbn/

Wkrótce na terenie Uczelni możliwy będzie pełny dostęp do w/w zasobów.

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica

Collegium Verum przystąpiło do Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, która jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Więcej informacji znajduje się tutaj: https://academica.edu.pl/

Wkrótce na stanowiskach komputerowych w Bibliotece zostanie zainstalowane niezbędne oprogramowanie.

Dostęp do bibliograficznych baz danych w tym pełnotekstowych

Zachęcamy do korzystania z:

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki: https://depot.ceon.pl/?locale-attribute=pl

e-Publikacje Nauki Polskiej: https://epnp.pl/o_nas?lang=pl

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA: https://polona.pl/

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego: https://crispa.uw.edu.pl/

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

SCIENCE: https://science.sciencemag.org/

SPRINGER: https://www.springernature.com/gp

DOAJ: https://www.doaj.org/

OP.EUROPE: https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications

DART-EUROPE: http://www.dart-europe.eu/About/info.php?lan=pol

HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/

DOAB: https://www.doabooks.org/doab?func=about&uiLanguage=en

openDOAR: https://www.jisc.ac.uk/opendoar

SSNR: https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

OhioLINK: https://www.ohiolink.edu/content/about_ohiolink

The Online Book Page: http://onlinebooks.library.upenn.edu/aboutolbp.html

ResearchGate: https://www.researchgate.net/about

Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/

FBC: https://fbc.pionier.net.pl/

CORDIS: https://cordis.europa.eu/guidance/welcome_pl.html

World Bank: https://openknowledge.worldbank.org/about

Open Library: https://openlibrary.org/about

CASE: https://case-research.eu/pl

BASE: https://www.base-search.net/about/en/index.php