Glottodydaktyka i Glottoterapia

Glottodydaktyka i Glottoterapia

Zapraszamy na  kurs doskonalący
GLOTTODYDAKTYKA  I  GLOTTOTERAPIA

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli nauczania początkowego i klas starszych szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum oraz logopedów, psychologów, studentów pedagogiki. Zapraszamy także rodziców. Wszystkich chcącym pomóc dziecku, które zostało nazwane dyslektykiem, dysgrafikiem, dysortografikiem, dys…, dys…

Absolwenci kursu – po zdaniu egzaminu – zdobywają:

 • Licencję na prowadzenie zajęć systemem prof. Rocławskiego  (Licencję wystawia Ośrodek Doskonalenia nauczycieli MODEN w Gdańsku)
 • przygotowanie do kształcenia promocyjnego nauczycieli o systemie prof. Rocławskiego
 • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie oraz punkty edukacyjne.

Absolwenci posiadający licencję uczą bezusterkowo, potrafią też pomóc każdemu uczniowi z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu także tym uczniom, którzy często posiadają już zaświadczenie, że są dyslektykami, dysgrafikami, dysortografikami i akalkulikami.
Działają skutecznie na polu profilaktyki zaburzeń mowy.
W trakcie kursu będą wykorzystywane oryginalne pomoce dydaktyczne. Będzie też można za niewielką dodatkową opłatą uczestniczyć w zajęciach z dziećmi.
Uczestnicy kursów umieją projektować i wykonywać trwałe pomoce dydaktyczne.

REKRUTACJA NA KURS 2014:
Rozpoczęcie zajęć:

październik 2014 r. ( uzależniony od liczby zgłoszeń – minimum 15 )

Zakończenie zajęć:

luty 2015 r.

Czas trwania kursu – łączna liczba godzin: 100 + 50 godzin samokształceniowych
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kalendarz kursu – siedem zjazdów:

 1. 11-12.X,
 2. 25-26. X,
 3. 15-16. XI,
 4. 29-30. XI,
 5. 6-7. XII,
 6. 13-14.XII,
 7. 10-11.I.2015

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1 września 2014 r.
[Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.]

 

miejsce

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
ul. M. Grzegorzewskiej 10,  02-778 Warszawa
tel. (22) 644 07 97, 644 04 55

forma

 

wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe

koszt

 

1600 zł od osboby (dla grupy min. 15 osób)

Aby dokonać zapisu na kurs należy dostarczyć:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy  Pobierz Formularz zgłoszeniowy
 • kopię zaświadczenia o wykształceniu (np. ksero dyplomu),
 • wnieść opłatę wpisową w wysokości 300 zł. Opłata jest jednorazowa, po przeprowadzeniu procesu rekrutacji nie podlega zwrotowi. Kwota ta jest wliczana w poczet opłaty za kurs.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mailowy: swpr@swpr.edu.pl
lub faksem: 22 644 07 97 lub listownie na adres:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin 02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10
(z dopiskiem Glottodydaktyka)

Opłatę należy wnosić na konto:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001;
Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Glottodydaktyka]

Opłatę należy wnieść w terminie do 31 lipca 2014 r.

Uwaga: ORGANIZATOR SZKOLENIA informuje, że po przeprowadzeniu rekrutacji, kandydaci na kurs będą proszeni o wpłatę pozostałej sumy tj. 1300 zł. – w terminie do 1 września.
Uzyskają status uczestnika kursu. Uczestnicy kursu, którzy nie nie poinformują organizatora o rezygnacji do 15 dni przed szkoleniem, zostaną obciążeni całością kosztów.
Dziekanat nie wystawi zaświadczeń, gdy nie odnotuje pełnej wpłaty.

Materiały do pobrania: Program kursu
Zapraszam.

Opiekun kursu – Jarosław Jordan tel. 503 068 390, jordanswpr@gmail.com