Gospodarowanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym

pozostale kursy i studia podyplomowe

Gospodarowanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym

Studia podyplomowe „Gospodarowanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym” są adresowane do absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich (preferowane kierunki przyrodnicze) oraz do pracowników administracji samorządowej, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy oraz podniesieniem swoich kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego gospodarowania środowiskiem w procesie inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody.
Celem studiów jest wykształcenie nowoczesnej kadry przygotowanej do planowania i monitorowania przebiegu procesów inwestycyjnych w warunkach rozwoju zrównoważonego, wykorzystującej współczesne metody badań oraz narzędzia informatyczne.
Zajęcia mają charakter aplikacyjny i interdyscyplinarny. Program zajęć obejmuje bloki:

  • podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego,
  • metody i kierunki badań,
  • prawne aspekty ochrony środowiska,
  • planowanie i monitoring inwestycji.

Uzupełnieniem zajęć będą praktyki terenowe.
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest uczestniczenie w zajęciach i uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Studia podyplomowe będą trwały 2 semestry; zajęcia będą prowadzili wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz praktycy zagadnienia.
Koszt studiów 1400 zł za semestr

Organizacja studiów podyplomowych:

a) czas trwania: 2 semestry
b) tryb prowadzenia zajęć: studia niestacjonarne (zaoczne), zjazdy dwudniowe w sobotę i niedzielę, praktyki terenowe
c) miejsce odbywania zajęć: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin – Warszawa
d) uzyskanie dyplomu ukończenia studiów: uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej