INTEGRALNE WYCHOWANIE DZIECKA WEDŁUG KONCEPCJI PEDAGOGICZNEJ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO.

INTEGRALNE WYCHOWANIE DZIECKA WEDŁUG KONCEPCJI PEDAGOGICZNEJ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO.

Collegium Verum zaprasza na semestralny kurs z zakresu metodyki pracy z dziećmi według integralnego wychowania w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego.  Oferta skierowana jest do aktywnych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w klasach 1-3. Szczególne zaproszenie kierujemy do pracowników placówek katolickich.

 

Słuchacze Kursu

–  otrzymują wiedzę z zakresu podstaw integralnej antropologii filozoficznej i założeń pedagogicznych E. Bojanowskiego.

– uzyskują praktyczne umiejętności w zakresie metod pracy z dziećmi, doboru form pracy i materiałów.

– uczą się podejmowania czynności opiekuńczych i wychowawczych afirmujących godność dziecka jako osoby.

 

Absolwent Kursu posiada wiedzę na temat integralnego wychowania przedszkolnego, kształtującego małe dzieci w ich poznawaniu siebie i świata.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez praktyków, znanych w środowisku szkół katolickich, doświadczonych w pracy z dziećmi.

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w przestrzeni dzielenia się dobrymi praktykami oraz wypracowanymi metodami pracy z dziećmi, także dziećmi z dysfunkcjami.

PROGRAM KURSU:

  • Biografia i sylwetka duchowa Edmunda Bojanowskiego (s. dr Małgorzata Syska) – jedna sobota stacjonarnie, 6 godzin
  • Antropologiczne podstawy integralnego wychowania (dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. PWSZ w Głogowie) – jedna sobota stacjonarnie, 6 godzin
  • Integralne wychowanie w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego (s. dr hab. Maria Opiela prof. KUL) – jeden zjazd sobotni online, 6 godzin
  • Metodyka pracy z dziećmi według integralnego wychowania w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego (mgr Edyta Piekarz, mgr Agata Zoń, mgr Katarzyna Sikora, mgr Renata Szczyrba) – 2 zjazdy sobotnie stacjonarnie, 12 godzin
  • Warsztaty: propozycje praktyczne (mgr Justyna Szychowiak, ODN Poznań) – jedna sobota stacjonarnie, 4,5 godziny

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

Zajęcia odbywają się w jednodniowych sesjach, w soboty raz w miesiącu 6 godzin.

Łącznie 36 godzin.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

Koszt kursu: 200zł

 

Kierownik Kursu: dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. uczelni

Kontakt: tel.: 578 844 979; Mail: collegium@verum.edu.pl

 

Osoba do kontaktu: s. Angelina Zgoła – tel.: 663 839 641,

mail: siostra.angelina@gmail.com

 

Zajęcia sobotnie:  9.30 – 11.00 ;   11.15 – 12.45

12.45 – 13.45  przerwa obiadowa

13.45 – 15.15;  15.30 – 17.00