Jak zapobiegać niepowodzeniom w nauce czytania i pisania – zastosowanie montessoriańskich materiałów rozwojowych

Przyjmujemy zgłoszenia na styczeń 2020 r.

Łączna liczba godzin wykładowych – 40

Koszt – 65 zł. od osoby

Szkolenia odbywają się siedzibie Uczelni w soboty między zjazdami:
w Styczniu 2020 r.
4  .01   lub   25 .01 w godzinach 8.45 – 16.30

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: poradnia@swpr.pl

 

 

II.
Niepowodzenia dzieci w uczeniu się czytania i pisania – organizacja i metodyka edukacji  językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 15 godzin dydaktycznych

Program zajęć >>>


Obszar edukacji językowej –
25 godzin dydaktycznych

Program zajęć

 

 

 

.