Konferencje

Konferencje

25 października 2019

“Autyzm i co dalej? Rozwój mowy i komunikacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu drogą ku inkluzji społecznej”

Organizatorzy: SWPR, Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA

3 czerwca 2017

“Dlaczego dzieci są jakie są? Czynniki wpływające na rozwój małego dziecka dzisiaj”

Konferencja studencka, III rok pedagogiki

4 czerwca 2016

“Diagnoza i terapia dzieci z uszkodzeniami słuchu – podejście interdyscyplinarne”

Konferencja studencka, III rok pedagogiki, studia podyplomowe Logopedia

13 czerwca 2015

“Interakcja (w) edukacji. Edukacja (w) interakcji”

Konferencja studencka, studentów III roku historii i pedagogiki.

22-23 listopada 2014 

“Usprawnianie dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego”

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w terminie 22-23 listopada 2014 w siedzibie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin przy ul. Grzegorzewskiej 10 w Warszawie.

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z neurologopedyczną terapią dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego.

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w wykładach omawiających powyższą tematykę oraz warsztatach , na których będą mogli zdobyć lub ugruntować praktyczną wiedzę z tego obszaru.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę neurologopedia2014.pl

 

11 pażdziernika 2013″Kościół w Polsce a sąsiedzi”

program.docx

 

3 – 5 lipca 2013 r.

Letnia Konferencja Metodyczna projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” „O zmianie polskiej szkoły

 

4 grudnia 2012: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: “Nowy nauczyciel – nowa edukacja”                                                                                                                                                                                                                                                                                       15 – 16 października 2009.

IV Międzynarodowa Konferencja Historyczna “Kościół, karczma i dwór. Obieg informacji w społeczeństwach dawnych wieków”

22 czerwca 2007:
Sympozjum pt.:Zapobieganie sieroctwu społecznemu-dzień dzisiejszy i szanse

11 – 12 czerwca 2007.
II Międzynarodowa Konferencja Historyczna “Duchowieństwo i laicy – dwa światy czy jeden?”

20 kwietnia 2006:
I Międzynarodowe Sympozjum Historyczne Kościół i państwo-wzajemne inspiracje i rywalizacja, w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością

23 kwietnia 2005:
Kultura duchowa wsi polskiej a rozwój wspólnoty narodowej  (we współpracy z Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono)

20-22 maja 2004:
Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (we współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie)

27 marca 2004:
Edukacja Narodowa a Rozwój Oświaty Wsi Polskiej (we współpracy z Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono)

20 marca 2004:
Wokół dyspozycji wychowawczych nauczycieli

25 października 2003:
Myśl pedeutologiczna i edukacja permanentna nauczycieli