Collegium Verum

02-778 Warszawa, ul. M.Grzegorzewskiej 10

Kontakt REKRUTACJA: 451 278 849

Tel/Fax: +48 22 644 07 97

Tel:+48 22 644 04 55 / email: collegium@verum.edu.pl

NIP: 951-20-17-557

Godziny otwarcia:

patrz Dyżury Dziekanatu

rachunek bankowy: 93 1600 1127 0003 0122 8388 1001 BNP Paribas Bank Polska SA