Konwersatoria roku akademickiego 2007/08

Konwersatoria roku akademickiego 2007/08

Konwersatoria roku akademickiego 2007/08

ROK AKADEMICKI 2007/08

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Konwersatoria roku akademickiego 2007/08

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2007/08 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. III. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2008. Czytaj: Konwersatoria2007/08Tom3

Tom trzeci, 2007/2008 r. Czytaj: Konwersatoria2007/08Tom3

  1. „Czy byliśmy kochani w dzieciństwie i jak to wpływa na nasze dorosłe życie?” – ks. Piotr Hartkiewicz, Krystyna Dylik, Sabina Zalewska
  2. „Nagroda czy kara są ważniejsze w wychowaniu?” – ks. Adam Zelga, Róża Piwoni-Cieślińsk
  3. „Czy puste nakrycie przy wigilijnym stole jest dla nas wyłącznie symbolem?” ks. Zdzisław Wojciechowski, Anna Grocholska, Maria Górska-Zabielska
  4. „Jaki według ciebie powinien być proboszcz w twojej parafii?” – ks. Adam Zelga, ks. Tadeusz Aleksandrowicz, Teresa Kapela, Anna i Łucjan Sokołowscy, Krzysztof Olęcki
  5. „Co dla nas znaczy przykazanie „nie kradnij?” – ks. Adam Zelga, ks. Piotr Hartkiewicz, Maria Rotkiel
  6. „Czy potrafimy przyjmować dary z wdzięcznością?” – ks. Piotr Hartkiewicz, Grzegorz Gruca
  7. „Jakie znaczenie ma dla mnie cisza?” – ks. Adam Zelga, s. Stella Drużdżel, Wojciech Brański, Krystyna Dolebska, Jerzy Rakowicz, Andrzej Lipski
  8. „Jaką wartość ma dla mnie dane słowo?” – ks. Zdzisław Wojciechowski, Piotr Bejnarowicz, Jacek Krawczyk, Franciszek Podlacha, Jacek Waksmundzki