Konwersatoria roku akademickiego 2013/14

Konwersatoria roku akademickiego 2013/14

Konwersatoria roku akademickiego 2013/14

ROK AKADEMICKI 2013/14

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Konwersatoria roku akademickiego 2013/14

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2013/14 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. IX. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2014. Czytaj: Konwersatoria2013/14Tom9

Tom dziewiąty, 2013/2014 r. (w roku bł. Edmunda Bojanowskiego tematy spotkań zostały poświęcone jego przesłaniu). Czytaj: Konwersatoria2013/14Tom9

  1. „Czy praca u podstaw ma dziś znaczenie w kształtowaniu tożsamości narodowej?” – ks. Adam Zelga, Kazimierz Adamaszek, Anna i Piotr Goławscy.
  2. „Czy potrafię rozmawiać z trudną młodzieżą, lub z młodzieżą w tzw. trudnym wieku?” – Adam Zelga, s. Jolanta Glapka, ks. Wacław Pokrzywnicki, Alicja i Krystyn Nawroccy.
  3. „Czy jestem zaangażowanym członkiem Kościoła Katolickiego i jak to realizuję mimo trudności?” – Adam Zelga, Waldemar Bieniak, Tatiana Cariuk, Magda Korzekwa, Aleksander Ciepiela.
  4. „Czy rozumiem i doceniam wartość Mszy świętej i jakie widzę możliwości w dokształcaniu się w tym zakresie?” – Jarosław Piłat, Maria Pieńkowska, Zbigniew Witecki, Alicja Dyrda, Sebastian Tull, Mirosława Misiejuk, Joanna Żywot.
  5. „Jakie widzę możliwości wykorzystania wartości religijnych jako sposobu kształtowania sumień?” – Agnieszka Jackowska, Joanna Jackowska, Maciej Srebro, Andrzej Srebro, Anna Słomka, Bogna Słomka, Katarzyna Gromelska.
  6. „Czego oczekuję od oświaty w zakresie kształtowania godności człowieka?” – Adam Zelga, Maria Łubowicz, S. Katarzyna Szulc, Alicja Siemak-Tylikowska, Ewa Jurewicz, ks. Michał Jabłoński, Dariusz Wasik.
  7. Czy doceniam wartość męskiej przyjaźni w wychowaniu chłopców i jak ją realizuję?” – ks. Adam Zelga, Maciej Górski, Ojciec Tomasz Rojek OP; Adrian Anczarski, Szymon Fulara.
  8. „Czy doświadczyliśmy cudów we własnym życiu?” – ks. Adam Zelga, Maria Preisner, Stanisława Augustyn; Krzysztof Żurowski, S. M. Loyola Opiela, S. Jolanta Glapka,