Konwersatoria roku akademickiego 2014/15

Konwersatoria roku akademickiego 2014/15

Konwersatoria roku akademickiego 2014/15

ROK AKADEMICKI 2014/15

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Konwersatoria roku akademickiego 2014/15

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2014/15 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. X. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2015. Czytaj: Konwersatoria2014/15Tom10

Tom dziesiąty, 2014/2015 r. Czytaj: Konwersatoria2014/15Tom10

  • „Czy widzę władzę jako służbę?” – Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maciej Trybulec, Elżbieta Piórkowska, Jerzy Szyszko, Wojciech Zabłocki, Paweł Zalewski.
  • Moje powołanie – jak je rozumiem i realizuję?” – ks. Adam Zelga, s. Leonarda Brzozowska, Ewa Cygańska, Ewa Ślizień-Kuczapska, Lech Królikowski.
  • Czy tradycyjne zwyczaje dnia Wigilijnego, Bożego Narodzenia i Święta Trzech Króli są dla mnie ważne i dlaczego?” – Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Magdalena i Mateusz Dembińscy, Małgorzata i Jan Żaryn, Joanna Puchalska.
  • Czy sumienie w zawodzie uważam za zbędny balast czy czynnik rozwoju?” – ks.Adam Zelga, Bogdan Chazan, Michał Otrębski, Witold Kołodziejski.
  • Jak rozumiem odpowiedzialne rodzicielstwo?” – Tadeusz Bożełko, Marta i Andrzej Witeccy, Joanna i Mariusz Dzieciątko, Barbara i Grzegorz Cieślik, Maria i Lech Łubowicz.
  • Jakie są moje uzależnienia i jak z nimi walczę?” – Ks. Tadeusz Bożełko, Artur Groszek, Jacek Racięcki.
  • Czy opieka nad chorym człowiekiem jest wzajemnym obdarowywaniem?” – Ks. Adam Zelga, s. Teresa Toczydłowska, Barbara Kowalska.
  • Czy biorę odpowiedzialność za Kościół i jak ją realizuję?” – ks.Adam Boniecki, Jacek Waksmundzki, Joanna Święcicka, Marek Cichucki, Grzegorz Polak.