Kurs podstaw fotografii i budowania wizerunku społeczeństwa

pozostale kursy i studia podyplomowe

Kurs podstaw fotografii i budowania wizerunku społeczeństwa

Kurs podstaw fotografii
i budowania wizerunku społeczeństwa
(społeczności lokalnej)

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zaprasza na dwusemestralny Kurs podstaw fotografii i budowania wizerunku społeczeństwa.  Oferta skierowana jest do aktywnych uczestników życia społecznego w regionie lub innej przestrzeni lokalnej.

Słuchacze Kursu otrzymują wiedzę z zakresu podstaw fotografii a w tym zasad kompozycji obrazu i oświetlenia sceny fotograficznej. Otrzymują również praktyczne umiejętności w zakresie najnowszych programów grafiki bitmapowej i wektorowej. Fotografia i jej edycje w prasie papierowej i w multimediach jest ważnym elementem wizerunkowym lokalnego społeczeństwa. Jest głównym nośnikiem obrazu zagospodarowanej przestrzenni, urbanistyki i architektury organizacji życia społeczności oraz poziomu cywilizacyjnego pokolenia.

Absolwent Kursu uzyskuje wiedzę na temat fotografowania w takich dziedzinach jak portret, architektura, przyroda, fotoreportaż. Uzyskuje możliwości wykorzystania obrazu fotograficznego w przekazie społecznym, w prasie i w multimediach.Ponadto otrzymuje narzędzia i podstawową wiedzę do tworzenia elementów identyfikacji wizualnej podmiotów aktywnych w regionie. Kurs jest również doskonałym przygotowaniem do studiowania dziennikarstwa iinnych kierunków na studiach wyższych.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez artystów fotografików,  znanych fotoreporterów, historyków architektury i grafików komputerowych.

Wykłady połączone będą z prezentacją multimedialną.Warsztaty fotograficzne będą odbywać się w pejzażu miejskim oraz miejscach plenerowych podczas sesji wyjazdowych.

Program kursu:

Semestr I

  • Fotografia w mediach – 15 h
  • Podstawy fotografii,  kompozycja i oświetlenie – 15 h
  • Współczesne kierunki w architekturze Ursynowa (historia współczesna) -15h
  • Przygotowanie zdjęć do edycji w Adobe Photoshop – 15 h

Semestr II

  • Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego, public relations i etyki – 15 h
  • Fotografowanie architektury i przyrody – 15h (warsztaty)
  • Fotografowanie ruchu i fotoreportaż  – 15h
  • Budowanie elementów identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator – 15h
Organizacja zajęć

Nauka trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach, w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Łącznie 120 godzin. Kandydat powinien mieć świadectwo maturalne.

Uczestnicy otrzymują profesjonalną wiedzę w zakresie fotografii prasowej, sportowej, fotoreportażu oraz fotografowania architektury i pejzażu. Zdobytą wiedzę można wykorzystać w pracach nad budowaniem wizerunku społeczeństwa, w organizacjach lokalnych lub administracji oraz w tworzeniu elementów systemu identyfikacji wizualnej.

Koszt kursu: 980 zł za semestr