Kurs wakacyjny Pedagogika Montessori ( w czas pandemii 2020)

Kurs wakacyjny Pedagogika Montessori

Kurs wakacyjny Pedagogika Montessori ( w czas pandemii 2020)

1. kurs(sik)  w sierpniu 2020 r.

Witamy zainteresowanych udziałem w kursie B.20.W

(W – czyli wakacyjnym, należy go więc traktować jako wprowadzenie do Pedagogiki Montessori)
w związku ze szczególnym czasem epidemii koronawirusa, proponujemy dwa 10-godzinne spotkania tematyczne

 1. moodl_1

 

 1. Termin spotkań:
  1) 1 -2 sierpnia 2020 r.
  2) 8 – 9 sierpnia 2020 r.

  W podanych terminach organizujemy dwa niezależne od siebie spotkania tematyczne.
  Spotykamy się w soboty i  w godz. 9.00 – 15.00 i w niedziele w godz. 10.00 – 14.00
  Ilość godzin zegarowych: 2 x 10

Plan dnia:

Program kursu.
1) Pierwsze spotkanie – antropologia Pedagogiki Montessori: podstawowe pojęcia, zasady pedagogiczny, cele i zadania Pedagogiki Montessori, rola nauczyciela, lekcja trójstopniowa, lekcja słowna.
2) Drugie spotkanie – metodyka nauczania matematyki:
– nauka liczenia do 10 : czerwono-niebieskie belki,
– wprowadzenie pojęcia zero: wrzecionka,
– wprowadzenie pojęcia parzyste-nieparzyste: czerwone punkty,
– istota działań matematycznych: złote perły,
– małe dodawanie, mnożenie, odejmowanie, dzielenie: małe tablice,
– dodawanie z wymianą: małe liczydło,
– mnożenie: duże liczydło,
– cztery działania matematyczne: płytki liczbowe,
– duże mnożenie – szachownica,
– inne; do wyboru
UWAGA – możliwy jest dostęp do spotkań w formie on-line (Teams) w czasie rzeczywistym – koszt 275 zł. za jedno spotkanie (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym)

Zajęcia na terenie Uczelni – tj. w Warszawie, przy ul. M. Grzegorzewskiej 10 (Ursynów)
Informacje szczegółowe:
– termin rozpoczęcia:  1 sierpień 2020 r. i 8 sierpnia 2020
– termin nadsyłania zgłoszeń:        przed sierpniem  2020 r. 🙂
– miejsce:             Collegium Verum ul. M. Grzegorzewskiej 10,  02-778 Warszawa tel. (22) 644 07 97, 644 04 55
– forma:               B.20.W – kurs wakacyjny 20 godzin, Pedagogika Montessori – SPOTKANIA TEMATYCZNE
– koszt:                225 zł/os. za jedno spotkanie lub 275 zł. za jedno spotkanie on-line (zaznacz w formularzu
zgłoszeniowym)
– zapisy:               Pobierz:  >>formularz zgłoszeniow<<

Opłaty należy wnosić na konto:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93 1600 1127 0003 0122 8388 1001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: B.20.W]

Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu. Dowód wpłaty należy przedstawić podczas pierwszego spotkania.
Dziekanat nie wystawi zaświadczeń, gdy nie odnotuje pełnej wpłaty.

Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, zajęcia warsztatowe. W trakcie kursu będą wykorzystywane oryginalne montessoriańskie pomoce dydaktyczne (Materiał Montessori).

Informuję, że  ukończenie kursu (udział w jednym lub dwóch spotkaniach) nie nadaje uprawnień formalnych.
CELEM PROWADZENIE SPOTKAŃ JEST ZACHĘCENIE DO PODJĘCIA STUDIÓW PEDAGOGIKI MONTESSORI

Pedagogika Montessori


(Nadaje “uprawnienia moralne” 🙂 do rozpoczęcia „drogi montessoriańskiej” a ponadto umożliwia uzyskanie rzetelnych informacji nt. antropologii Pedagogiki Montessori, roli nauczyciela montessoriańskiego, przebiegu lekcji podstawowych związanych z posługiwaniem się wybranymi
materiałami; do ćwiczeń praktycznych, sensorycznych, matematycznych, lekcji ciszy.)
    Zapraszam.

    Opiekun kursu – Jarosław Jordan tel. 503 068 390, jordan@montessori.pl