Metoda projektów edukacyjnych

Metoda projektów edukacyjnych

Kontakt:
tel.: 226440792
Cena szkolenia: 199zł
(liczba miejsc ograniczona)

Opis szkolenia:

Projekt edukacyjny jest jedną z najbardziej użytecznych i ciekawych metod kształtowania umiejętności i postaw ucznia oraz osiągania celów zapisanych w podstawie programowej. Jest to metoda, która wymaga samodzielnej i aktywnej pracy uczniów. Projekty mają charakter interdyscyplinarny, a ich realizacja wymaga od uczniów umiejętności wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin edukacyjnych. Na szkoleniu zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji projektów edukacyjnych w oparciu o praktyczne przykłady. Pośrednim celem szkolenie jest również zachęcenie Państwa do stosowania tej metody w codziennej pracy z uczniami. W metodzie projektów, jak i w każdej innej metodzie nauczania, powinny być uwzględnione dwa czynniki: przygotowanie materiału nauczania oraz praca z uczniami. Szkolenie wzbogaci Państwa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania, przygotowywania i opisu, a także przygotuje do sprawnej realizacji projektów. Podczas kursu dowiedzą się Państwo także jak przygotować się do stworzenia autorskiego projektu i jak go napisać.

Czas trwania:  10 godzin dydaktycznych  + 5 godzin indywidualnych zajęć elearningowych

Cel szkolenia:

§  Rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole metodą projektu.
§  Prezentacja metody projektów, jako doskonałej metody realizacji podstawy programowej na różnych szczeblach nauczania.
§  Poszerzenie umiejętności stosowania metody projektów.

Program szkolenia:

Metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety.
Kategorie projektów – omówienie cech dobrych projektów.
Przeprowadzenie projektu – etapy realizacji.
Formy pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego.
Tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, omówienie przykładów.
Etapy pracy metodą projektów – omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu.
Aspekt wychowawczy wykorzystania metody projektu – praca zespołowa z uczniami, kryteria oceniania zachowania.
Dokumentowanie działań podejmowanych przez uczniów w czasie realizacji projektu.
Omówienie trudności mogących pojawić się w trakcie realizacji działań.
Przygotowanie prezentacji efektów pracy oraz ewaluacja projektu.
Rola nauczyciela w pracy metodą projektu.

Elearning:

Indywidualne przygotowanie założeń projektu.
Samodzielne wykonanie projektu.
Ocena projektu przez prowadzącego szkolenie.

Korzyści ze szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu Metody Projektów Edukacyjnych.
Poznanie sposobów realizacji i ewaluacji projektów.
Umiejętność zaplanowania, przeprowadzenia i podsumowania projektów.
Uczestnicy otrzymują wiążące zaświadczenie ukończenia szkolenia, które z powodzeniem może wykorzystać jako atut w poszukiwaniu pracy !!