O nas

O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zrzesza entuzjastów terapii pedagogicznej, doświadczonych pedagogów, których całe życie zawodowe i osobiste związane jest z dzieckiem i jego rozwojem.

poradnia psychologiczno-pedagogiczna swpr 01 1Inspiracją do powstania Poradni były częste prośby rodziców dzieci, z którymi współpracujemy, o stworzenie miejsca, które będzie łączyć ciągle pogłębianą wiedzę na poziomie akademickim z wieloletnim doświadczeniem na rzecz doskonałej pracy z dzieckiem.

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną tworzą świetni specjaliści – nauczyciele akademiccy na stałe związani ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin oraz jej najlepsi absolwenci, doskonalący swoje umiejętności pod okiem swoich mentorów.

poradnia psychologiczno-pedagogiczna swpr 02 1Powołaliśmy Poradnię, aby udzielać dzieciom i młodzieży  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także udzielać rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zapraszamy

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

 

DIAGNOZA I TERAPIA
 • terapia pedagogiczna i logopedyczna
 • trudności w uczeniu się
 • wspomaganie rozwoju umysłowego
 • problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania
 • trening umiejętności społecznych; komunikowanie się
 • pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka
 • wspomaganie rozwoju umysłowego
ZAJĘIA I WARSZTATY DLA DZIECI W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ
 • ogólnorozwojowe – rozwijanie potencjału dziecka
 • stymulowanie gotowości szkolnej
 • zajęcia umuzykalniające
 • praca z dzieckiem uzdolnionym
 • techniki pamięciowe
WSPARCIE DLA RODZICÓW
 • poradnictwo
 • wspomaganie pracy terapeutycznej i rozwoju dziecka w domu
 • szeroka oferta warsztatów
Inspiruje nas dziecko
Zapewniamy:
 • zajęcia „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka
 • dla każdego dziecka indywidualny program zajęć poprzedzony diagnozą (niezależne od posiadanej już opinii czy orzeczenia)
 • nowoczesne, autorskie metody pracy oraz przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • opiekę doświadczonych specjalistów: terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny,logopeda, psycholog.

 

Zadzwoń lub napisz do nas:

tel. 22 6440797; 22 6440455; mail: poradnia@swpr.edu.pl

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Agnieszka Biela – trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale pedagogicznym. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z dziećmi niedostosowanymi społecznie i zaburzeniami zachowania. Dodatkowo realizuje program edukacji wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej na studiach podyplomowych.

Swoje doświadczenie zdobywała w: Zakładzie Poprawczym dla Nieletnich w Falenicy, jako wychowawca w Domu Dziecka w Pyrach, jako terapeuta TUS w Ośrodku Psychoterapii Behawioralnej w Warszawie, prowadziła konsultacje w placówkach oświatowych w zakresie dostosowywania środków terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach:
– kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
– kurs trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART,
– szkolenie- Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych,
– szkolenie- Dzieci z Zespołem Tourette’a oraz z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej,
– szkolenie- Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole- czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania,
– kurs- Elementarz rewalidacji,
– kurs- Jak być bliżej z dzieckiem- budowanie relacji dorosły dziecko w kontekście sięgania przez młodzież po alkohol i narkotyki.

mgr Adrianna Kijuk – trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki Specjalnej. Specjalizuje się w: pedagogice niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogice wczesnoszkolnej, rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Prywatnie miłośniczka gier planszowych, fotografii, a także bardzo strasznych filmów.

Swoje doświadczenie zdobywała w: Zespole Szkół Specjalnych nr 101 (gdzie obecnie pełni funkcję pedagoga), Centrum Rozwoju i Terapii “Bona Verba”, Szkole Podstawowej nr 261, Ośrodku Psychoterapii Behawioralnej “Sukces”, Przedszkolu nr 213, Przedszkolu i Żłobku “Tęczowy Dworek”, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym. Ponadto pracowała z dziećmi z Zespołem Aspergera, ADHD, ADD w trakcie obozów terapeutycznych.

Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach:
– Trening Zastępowania Agresji,
– Rozwój emocjonalny ucznia,
– Terapia Ręki,
– Trening Umiejętności Społecznych,
– Dzieci z Zespołem Tourette’a w szkole,
– Dzieci z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostepnej,
– Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w klasach 4-6,
– Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych
– Dieta dzieci w wieku 6-36 miesięcy.

mgr Małgorzata Mrozowska- trener umiejętności społecznych, psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii i Stosowanych Nauk Społecznych. Specjalizuje się w: psychologii rehabilitacyjnej, resocjalizacji dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnych intelektualnie.

Prywatnie: miłośniczka psów i zajęć fitness. Szczęśliwa mama trójki aniołków. Osoba, która zna trudy wychowania bliźniaków.

Swoje doświadczenie zdobywała w: Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Warszawie, Przedszkole Specjalnym nr 213, Gimnazjum im. Św. Wincentego Pallottiego, Prywatnych Przedszkoli Republika Malucha, Placówkach Szkolno- Wychowawczych, Krajowym Towarzystwie Autyzmu, Ośrodku Wsparcia dla Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną “Partnerzy”. Ponadto wyjeżdżała, jako terapeuta, na turnusy rehabilitacyjne z dziećmi.

Poszerza swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach:
– Terapia Ręki
– Pierwsza Pomoc Pediatryczna
– Drama w Zajęciach z Dziećmi z Niepełnosprawnością
– FAS- Płodowy Zespół Alkoholowy- trudności rozwojowe i zapobieganie objawom wtórnym
– Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
– Wczesna interwencja dla dzieci 0-6 lat z niepełnosprawnością sensoryczną i dodatkowymi uszkodzeniami
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

 

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska – psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończonych kilkadziesiąt szkoleń dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzieci oraz nowoczesnych metod pracy z dzieckiem i rodzicami. Od kilkunastu lat pracuje jako psycholog w publicznych i niepublicznych poradniach. Posiada uprawnienia do badania najnowszymi narzędziami diagnozy rozwoju psychoruchowego niemowląt, diagnozy rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka.

Ekspert w programach telewizyjnych i czasopismach dla rodziców i nauczycieli, recenzentka książek dla dzieci. Autorka wielu publikacji wspierających rodziców w rolach wychowawczych.

Od kilkunastu lat wykładowca prowadzący działalność dydaktyczną w obszarze diagnozy psychologicznej, psychologii rozwoju, psychologii edukacyjnej, kompetencji nauczycieli i rodziców.

Zainteresowania naukowe: wpływ cywilizacji na występowanie neurorozwojowych zaburzeń dziecięcych.

Prywatnie mama Ewy i Adama, fanka szwedzkiej literatury dziecięcej. Jest zwolennikiem przysłowia chińskiego, że lepiej zapalić świecę w ciemnościach niż przeklinać, że nic nie widać.

mgr Sylwia Kwasek-Bendlin –  logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci.

mgr Małgorzata Pudło – absolwentka pięcioletnich studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek Pedagogika Specjalna – specjalność Logopedia oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Neurologopedia. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzi szkolenia dotyczące terapii logopedycznej i treningu komunikacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zajęcia ze studentami na jednej z warszawskich uczelni. Od 2010 roku pracuje w Poradni Autyzmu KRASNAL w Warszawie, dodatkowo prowadzi terapię logopedyczną dzieci z dyslalią w jednym z warszawskich przedszkoli.

mgr Marta Antoszewska – muzykoterapeuta, absolwentka studiów muzycznych na Akademii im. F.Chopina w Warszawie i muzykoterapeutycznych w Akademii im K.Lipińskiego we Wroclawiu.  Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Prowadzi praktykę w prywatnym gabinecie muzykoterapeutycznym.  Stosuje terapię dzieci w formie autorskich zajęć muzycznych. Od wielu lat pracuje z dziećmi zdolnymi muzycznie współtworząc Agencję Działań Artystycznych. Jest pedagogiem i muzykoterapeutą w Zespole Państwowych Szkoł Muzycznych nr1 w Warszawie. Prowadzi wyklady i szkolenia z muzykoterapii m in w SWPR. U dorosłych pacjentów specjalizuje się w leczeniu depresji i bezsenności.  Współpracuje z redakcją miesięcznika Mamo to ja.

mgr Ewa Michalska – terapeuta – specjalista pedagogiczny z wieloletnim stażem. Nauczyciel wspomagający rozwój dziecka.  Specjalista terapii ręki i trudności grafomotorycznych. Trener treningu zastępowania agresji ART. Moderator imprez dla dzieci i młodzieży. Magister pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym i psychologią szkolną. Ukończyła Wyższa Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, a następnie studia podyplomowe terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Posiada ukończone kursy kwalifikacji zawodowej m.in.Kurs I. Stopnia Integracji Sensorycznej  SI -PSTIS; Certyfikowany Kurs I. i II. Stopnia Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr. Paula i Gail Dennison; Ruch Rozwijający na metodzie Weroniki Sherborne- I stopnia; Certyfikowany Kurs Trenerski „Treningu Zastępowania Agresji ART.” i zachowań prospołecznych; Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się; Specyficzne trudności w czytaniu i w pisaniu, terapia i diagnoza.

dr Agnieszka Pilichowska – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Certyfikowany glottodydaktyk. W pracy wykorzystuje metody psychologii humanistycznej (Rogers, Maslow) oparte o przyjazny dialog i równorzędność relacji w atmosferze szacunku i zaufania. Często stosuje biblioterapię i inne metody artterapii. Pomaga i doradza w problemach takich, jak: zaburzenia nastroju, depresja dzieci i młodzieży, nieśmiałość i fobie społeczne, lęk, poczucie straty, traumy, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania i relacji z ciałem (anoreksja, bulimia, autoagresja), uzależnienia (w tym uzależnienia od nowych mediów). Prowadzi także standardowe badania psychologiczne.

 

kontakt

tel: 22 6440797; 22 6440455; 669 044 967 lub mail: poradnia@swpr.edu.pl