Podyplomowe studium dziedzictwa kulturowego

pozostale kursy i studia podyplomowe

Podyplomowe studium dziedzictwa kulturowego

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin gorąco zaprasza na studia podyplomowe dziedzictwa kulturowego. Oferta Studium skierowana jest do absolwentów szkół wyższych (licencjackich i magisterskich), bez względu na to,  jaki fakultet ukończyli. Słuchacze Studium otrzymują szeroką wiedzę z pogranicza kilku nauk: socjologii, antropologii, historii, psychologii i pedagogiki, umożliwiającą im animowanie działań kulturalnych na terenie samorządów, w środowiskach lokalnych, w placówkach edukacyjnych, bibliotekach i placówkach kulturalno-oświatowych.
Absolwent Studium uzyskuje zawód kulturoznawcy, budzącego zrozumienie dla przeszłości przy jednoczesnym szacunku dla odmienności, co jest wymogiem dzisiejszych czasów. Dla potrzeb współczesności konieczne jest w pierwszym rzędzie przedstawienie człowieka, który tworzył kulturę swojego czasu i z jej dorobku korzystał.
Niezbędna wiedza przedstawiana będzie w formie mieszanej – wykład połączony zostanie z prezentacją multimedialną, ćwiczeniami i dyskusją. Planowane są również zajęcia plenerowe. Umożliwią one słuchaczom bezpośrednie skojarzenie wizualne z oryginalnymi dokumentami kultury.

Przebieg i organizacja studiów:
 • Studia trwają trzy semestry
 • 360 godzin zajęć
 • tryb zjazdów sobotnio-niedzielny
Program studiów obejmuje następujące moduły:
 • Antropologia kulturowa z elementami socjologii (60 godz.),
 • Zróżnicowanie kulturowe Polski (60 godz.),
 • Historia i socjologia sztuki (60 godz.),
 • Socjologia obyczaju (30 godz.),
 • Socjologia wizualna (30 godz.),
 • Podstawy psychologii społecznej (30 godz.),
 • Podstawy psychologii rozwojowej z metodyką (30 godz.),
 • Podstawy pedagogiki z metodyką (60 godz.).

Koszt studiów: 1100 zł. za semestr