Publikacje

“Duchowieństwo i laicy”

20.00

Publikacja, którą oddajemy właśnie w ręce czytelników, to pokłosie cyklicznych konferencji historycznych organizowanych przez wydział humanistyczny Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

Niniejszy tom zawiera materiały z dwóch konferencji, z których pierwsza “Duchowieństwo i laicy. Dwa światy czy jeden” odbyła się w maju 2007r., zaś kolejna “Obraz biskupa w źródłach pisanych i ikonograficznych” rok później.

Zebrane referaty zredagował, opatrzył wstępem i pod wspólnym tytułem oddał do druku profesor Andrzej Wałkówski.

Kategoria: