Publikacje

KONWERSATORIUM 111

 

W kręgu wartości moralnych – znaczenie wolności, jako wartości chrześcijańskiej,

w wychowaniu

 

 

 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

Rozalia Natalia Hagiel, dr teologii, zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Wydział Teologii UAM, autorka publikacji nt. myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego;
Marcin A. Stradowski, dr politologii, adiunkt oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych;
Agata Jardzioch, pedagog, terapeutka, kierownik studiów podyplomowych, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin;
Włodzimierz Wieczorek, dr teologii, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR.

Kategoria: