Publikacje

„Od Eucharystii do pracy”

Książka będąca podsumowaniem sympozjum naukowego wcale nie musi być nudną piłą. Jeśli zaś – tak jak w przypadku publikacji „Od Eucharystii do pracy. Dziedzictwo bł. Edmunda Bojanowskiego w teorii i praktyce” – wydawcy rozszerzają formułę i włączają teksty, które nie były prezentowane podczas sympozjum, podnosi to jej atrakcyjność.
Wspomniana publikacja jest pokłosiem sympozjum naukowego zorganizowanego 21

listopada 2014 r. w ramach Dni Edmundowych na Ursynowie wspólnie przez warszawską parafią bł. Edmunda Bojanowskiego, Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Można bez przesady powiedzieć, że jest to książka wyjątkowa. O Edmundzie Bojanowskim napisano ich wiele, ale żadna nie ujmowała przekrojowo wszystkich aspektów działalności Błogosławionego wraz z opisem współczesnych inicjatyw, będących kontynuacją jego dzieła. Wszechstronność publikacji jest jej wielką zaletą. Mamy tu teksty z zakresu teologii, pedagogiki, socjologii, historii i kultury (muzyka, malarstwo, film). Warto także podkreślić praktyczną stronę publikowanych tekstów. Wykład s. dr hab. Marii Loyoli Opieli o koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego dowodzi, jak wiele z jego zasad można wykorzystać nie tylko w edukacji szkolnej, ale także w wychowywaniu dzieci w rodzinie. Czyż w czasach, kiedy dzieciom od najmłodszych lat wtłacza się do głów wszelką wiedzę, nie warto by przyjąć Edmundowej rady: „nauczmy wprzód dzieci żyć niż czytać, działajmy bardziej na obyczaje niż umysły”?

Z kolei z kapitalnego tekstu proboszcza par. bł. E. Bojanowskiego na warszawskim Ursynowie, ks. Adama Zelgi, dowiemy się nie tylko wiele o pobożności eucharystycznej Edmunda Bojanowskiego, ale znajdziemy sporo pięknych myśli o Mszy św. jak choćby ta: „Msza jest jedną z odpowiedzi Kościoła na duchowy głód ludzkości. To czynna obecność Boga, spotykającego się ze swoim ludem, umierającego za swój lud, zmartwychwstającego dla niego i – karmiącego go samym sobą”.

Ks. dr Andrzej Gałka w tekście poświęconym patriotyzmowi naszego Patrona wskazuje, czego możemy się uczyć od niego dzisiaj, aby być patriotami w czasach wolności.

Książka mówi wiele o fenomenie polskiej pracy organicznej (zwłaszcza na wsi), który był jednym z czynników przetrwania naszego narodu w okresie niewoli. Edmund Bojanowski nie był sam. Na miano wielkich społeczników zasłużyli także przypomniani przez prof. Włodzimierza Mędrzeckiego: ks. Stanisław Staszic, gen. Dezydery Cieszkowski, hrabia August Cieszkowski, Maksymilian Jackowski.

Lektura książki uświadamia ponadczasowy walor działalności Edmunda Bojanowskiego, który inspiruje wiele środowisk jak np. mieszkańców jego rodzinnej gminy Piaski czy wiernych
z parafii i Centrum Dzieł Społecznych jego imienia na warszawskim Ursynowie. O tych inicjatywach, jak np. Szkoła dla Dzieci Autystycznych „Krok po kroku” czy wspaniałe oratorium śp. Pawła Buczyńskiego pt. „Benedictus”, można przeczytać w książce „Od Eucharystii do pracy”.

Grzegorz Polak

Od Eucharystii do pracy. Dziedzictwo bł. Edmunda Bojanowskiego w teorii i praktyce
red. A. Zelga, J. Piłat, W. Wieczorek
Wydawnictwo SGGW, Wydawnictwo SWPR, Parafia bł. E. Bojanowskiego w Warszawie, Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego
Warszawa 2015
308 stron
ISBN 978-83-7583-624-0

Kategoria: