Publikacje

Paideia nr 2/2020

 

 

Redakcja

Dr hab. Mikołaj KRASNODĘBSKI, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (redaktor naczelny, historia filozofii i edukacji, filozofia wychowania, redakcja językowa: j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński).

Dr Teresa STANKIEWICZ (zastępca redaktora naczelnego, filozofia, pedagogika, teologia, redakcja językowa: j. polski)

Dr Stefan SZARY (filozofia współczesna, redakcja językowa: j. niemiecki)

Dr Marek STANKIEWICZ (antropologia kulturowa, redakcja językowa: j. angielski)

Dr Grzegorz BACZEWSKI (etyka, bioetyka, redakcja językowa: greka, łacina, j. angielski, j. francuski, j. włoski, hiszpański)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści
Rozprawy

 1. Marcin Wasilewski, Pitagoras czy Protagoras? Rzecz o genezie pedagogiki greckiej
 2. Stefan Szary, Paideia w filozofii św. Augustyna z Hippony – Esse sequitur amare
 3. Grzegorz Baczewski, Przyjaźń chrześcijańska w ujęciu św. Augustyna
 4. Agnieszka Gondek, Pryncypia (zasady) wychowania i wykształcenia w ujęciu realistycznej filozofii Mieczysława Gogacza
 5. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Bezdroża i meandry ideowe antypedagogiki, czyli o rozkładzie myśli pedagogicznej i procesu wychowania – rozważania filozoficzno-etyczne
 6. Krzysztof Jarosław Niedziela, Psychologia racjonalna jako droga poznania jedności bytowej człowieka i jej rola w formacji  moralnej człowieka
 7. Urszula Wolska, Trzeba odważyć się być sobą
 8. Mikołaj Krasnodębski, Terapia filozoficzna w publikacjach i praktyce Urszuli Wolskiej
 9. Nataliya Losyeva, Viktor Strelnikov, Принципы проектирования содержательных модулей дисциплины в дидактической системе высшего образовании Украины (Zasady opracowania podstawowego modelu dyscypliny [naukowej] w systemie dydaktycznym szkolnictwa wyższego na Ukrainie)
 10. Igor Biriukov, Zarys pedagogicznej koncepcji „duchowości sportu”
 11. Angelika Lenart, Piecza zastępcza dziś
 12. Karolina Szymaniak, Zjawisko nadużywania substancji psychoaktywnych przez adolescentów wyzwaniem dla współczesnych nauczycieli, katechetów i rodziców
 13. RECENZJE, SPRAWOZDANIA, VARIA 

  Paweł Skrzydlewski:, Mistrzostwo zobowiązuje. Antologia myśli klasycznej, opracowanie Piotr Szyszkowski, Wydawca Krystyna Rudnicka, Siedlce 2019, ss. 434, ISBN 978-83-951894-6-3.
  Krzysztof Kalka: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, red. Adam A. Zych, Wyd. Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, t. 1- 5, Katowice 2017-2018, ISBN 978-83-607812-5-8.Anna Łobos: Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm. red. Alicja Żywczok, Małgorzata Kitlińska-Król. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 320, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3633-6 (wersja drukowana), ISBN 978-83-226-3634-3 (wersja elektroniczna).
  Tomasz Rudowski, Uwagi do tekstu Mikołaja Krasnodębskiego „Terapia filozoficzna w publikacjach i praktyce Urszuli Wolskiej”
  Mikołaj Krasnodębski, Wspomnienie: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ks. Prof. Franciszek Gabryl (1866-1914)

Kategoria: