Publikacje

Paideia nr 3/2021

Pobierz PAIDEIA 3/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI nr 3/2021

 

Przedmowa

 

Rozprawy

1. Barbara Kiereś, Tradycja a pedagogika – kontekst cywilizacyjny. Zarys problematyki

2. Kazimierz Gryżenia, Beata Richter, Kształcenie humanistyczne i przygotowanie zawodowe w procesie spełniania się człowieka

3. Urszula Wolska, Człowieka człowiekowi człowiekiem w relacjach osobowych

4. Tomasz Szary, Particeps Creatoris. Karola Wojtyły koncepcja paidei w studium „Miłość i odpowiedzialność”

5. Kazimierz Mikucki, Idea spirytualizacji świata i sposób jej urzeczywistnienia w perspektywie filozofii chrześcijańskiej

6. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, „Towarzystwo Szubrawców” jako asumpt w procesie kształtowania myśli filozoficzno-pedagogicznej XIX wieku

7. Agnieszka Gondek, Propedeutyka filozofii w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd stanowisk w szkole lwowsko-warszawskiej

8. Aleksander Posacki, Pedagogika waldorfska – edukacja czy ideologia?

9. Angelika Lenart, Działania pedagogiczne w ujęciu Ditricha Bennera w pracy socjalnej w indywidualnym przypadku

10. Karolina Szymaniak, Rola matki w integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka

11. Inna Bilan, Oksana Nikolaieva, Nataliya Losyeva, Развитие эстетической компетентности студентов (Rozwój kompetencji estetycznych uczniów)

12. Jakub Rawski, Topos wampira w kulturze popkultury a zagrożenia moralne i wychowawcze

 

Vademecum filozofii wychowania, kultury i edukacji

  1. Henryk Kiereś, U podstaw wychowania: aretologia czy aksjologia?
  2. Urszula Wolska, Kultura uprawą ducha jest

 

Recenzje  Sprawozdania  Varia

 

  1. Andrzej Zwoliński, Leksykon gerontologii – najnowsze wydanie: Adam A. Zych, Leksykon gerontologii, wyd. 4, przejrzane, poprawione i uaktualnione, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019, ss. 282, ISBN 978-83-8095-301-7
  2. Krzysztof Kalka, Urszula Wolska. Terapia filozoficzna Od umiłowania mądrości do dobrze spełnionego życia, t. 4, Wydawnictwo von boroviecky, Warszawa 2020, ss. 210, ISBN 978-83-66480-18-6
  3. Michał Zembrzuski, Mikołaj Krasnodębski, W obronie człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka Gabryla (1866-1914), Wydawnictwo von boroviecky, Warszawa-Radzymin 2020, ss. 330, ISBN 978-83-66480-15-5 (wydanie papierowe); ISBN 978-83-66480-16-2 (wydanie elektroniczne)
  4. Ewa Kołogryw, Allan Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, wyd. 2, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2012, ss. 512, ISBN 978-83-7506-766-8
  5. Mikołaj Krasnodębski, Filozofia kultury i wychowania w ostatnich publikacjach Lubelskiej Szkoły Filozoficznej: Imelda Chłodna-Błach, Od paidei do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-60144-89-3, ISBN 978-83-8661-222-8; Wojciech Daszkiewicz, Byt – człowiek – kultura. Studium z filozofii kultury, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2019, ISBN 978-83-65792-17-4; Piotr Jaroszyński, Kultura – dramat natury i osoby, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2020, ISBN 978-83-65792-24-2 (artykuł recenzyjny)

Kategoria: