Publikacje

Paideia nr 4/2022

Pobierz PAIDEIA 4/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI nr 4/2022

 

Przedmowa

 

ROZPRAWY

 1. Tomasz Stępień, Anioł jako pedagog. Św. Tomasza z Akwinu o wychowaniu ludzi przez aniołów
 2. Alicja Żywczok, Gratyfikacje płynące z życia cnotliwego. Refleksje inspirowane poglądami etycznymi Arnolda Geulincxa (1624-1669)
 3. Kazimierz Mikucki CR, Filozoficzne i pedagogiczne aspekty zjawiska pokuty w ujęciu ks. Piotra Semenenki CR (1814-1886)
 4. Piotr Szyszkowki, Cnota kardynalna męstwa i wady jej przeciwstawne w klasycznym ujęciu Jacka Woronieckiego OP (1878-1949)
 5. Stefan Szary, Aksjologia w pedagogice i ekonomii Janusza Korczaka (1878-1942). Patron paidei współczesnych pedagogów
 6. Agnieszka Gondek, Projekty programowe filozofów dwudziestolecia międzywojennego jako przykład naprawy nauczania propedeutyki filozofii
 7. Mikołaj Krasnodębski, Filozofia wychowania i uniwersytetu w ujęciu Andrzeja Maryniarczyka SDB (1950-2020)
 8. Anna Breś, Rola nauczyciela opowiedziana trójgłosem w koncepcji nauczania Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu
 9. Anna Suska, Znaczenie ojca w rozwoju i wychowaniu dziecka
 10. Ewa Kołogryw, Tożsamość narodowa i jej znaczenie w wychowaniu i kształtowaniu współczesnego człowieka
 11. Małgorzata Gawle-Wiernasz, Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) – sztukmistrz zapatrzony w przyszłość
 12. Urszula Wolska, Problemy rzeczywiste i pozorne – jak je rozwiązujemy na bazie filozofii praktycznej?
 13. Aleksander Posacki SJ, Pseudopsychologia, czyli nowe formy zniewolenia
 14. Hanna Nawrot, Leszek Wanat, Las i coaching – moda czy innowacja?

 

 

VADEMECUM FILOZOFII WYCHOWANIA, KULTURY I EDUKACJI

 1. Jacek Woroniecki OP, Nawyk czy sprawność
 2. Mieczysław Gogacz, Wychowanie intelektu jako warunek zewnętrznej kultury osoby

 

 

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, VARIA

 1. Grzegorz Baczewski, Aneta Szlama, Terapeutyczna aspekty filozofii stoickiej „Rozmyślaniach” Marka Aureliusza i „Diatrybach” Epikteta z Hierapolis
 2. Mikołaj Krasnodębski, Sprawozdanie z wręczenia mgr Weronice Pełce „Złotej nagrody imienia profesora Mieczysława Gogacza” w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii UKSW w Warszawie
 3. Weronika Pełka, Referat dotyczący pracy magisterskiej „Antropologiczne i etyczne podstawy socjoterapii w ujęciu Mieczysława Gogacza” napisanej pod kierunkiem dra hab. Mikołaj Krasnodębskiego, prof. uczelni, w Instytucie Humanistycznym w PWSZ w Głogowie

 

Informacje dla autorów

 

 

Kategoria: