Publikacje

Tom ósmy, 2012/2013

Opis

 

  • “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Maria Płotczyk, psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych; Wojciech Puzyna, dr n. med., dyr. Szpitala im. Św. Zofii w Warszawie; Andrzej Skoczek, emerytowany pułkownik WP, doktor nauk weterynaryjnych, red. „Wiadomości Parafialnych” parafii p. w. św. Tomasza Apostoła w Warszawie.(20 października 2012)
  • „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”-ks. dr Henryk Małecki, proboszcz parafii p.w. św. Tomasza w Warszawie, na Ursynowie; Adam Pietrzak, wiceprezes Stowarzyszenia Przymierze Rodzin; Joanna Krupska, przewodnicząca Związku Dużych Rodzin Trzy Plus; Kazimierz Szałata, filozof, etyk, nauczyciel akademicki UKSW, kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW, założyciel i prezes fundacji polskiej Raoula Follereau. (17 listopada 2012)
  • “Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Karolina Pietruk, doktor nauk o zdrowiu, wykładowca na WUM i przełożona pielęgniarek w Hospicjum Onkologicznym im. św. Krzysztofa na Ursynowie w Warszawie; brat Kazimierz Dmitrzak, ze zgromadzenia Małych Braci Jezusa; Alojzy Witeska, profesor dr hab. nauk med., urolog; Małgorzata Jabłońska, teolog, pracownik administracyjny UKSW; ojciec diakon Wojciech Mojecki, ze zgromadzenia Kamilianów (15 grudnia 2012)
  • “Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”- ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Izabela Szwarocka, psycholog oddziału psychiatrycznego Szpitala Wolskiego; Jerzy Wratny, profesor prawa w Instytucie Nauk Prawnych PAN, nauczyciel akademicki w uczelni im. Łazarskiego; Zdzisław Bielecki, redaktor portalu www.nieobojetni.pl, założyciel fundacji D.O.M.(19 stycznia 2013)
  • “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; brat Mirosław Kruk ze Zgromadzenia Małych Braci Jezusa; Joanna Trzcionka, nauczyciel akademicki UKSW, doktor, wolontariuszka Fundacji PROJAN; siostra Małgorzata Ochęduszko, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich; Anna Niepiekło, koordynator projektu, Fundacja Kapucyńska.(16 lutego 2013)
  • „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Jadwiga Puzynina, nauczyciel akademicki, profesor, członek Rady Języka Polskiego i Komitetu Językoznawstwa PAN; s. Kazimiera Fleran, Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża; Radosław Pazura, aktor; Paweł Zuchniewicz, dziennikarz; Tomasz Zubilewicz, geograf, prezenter pogody w TVN. (16 marca 2013)
  • „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi”- ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Andrzej Szpor, prawnik, mediator, członek zespołu do rozwiązywania sporów i konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW; Ks. dr Paweł Wojtas, kapelan krajowy więziennictwa ;  Maja Komorowska, aktorka; Anna Słomka, nauczyciel (20 kwietnia 2013)
  • „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Emmanuel Hakizimana, obywatel Rwandy, koordynator programu pomocy uchodźcom przy Zgromadzeniu Ojców Jezuitów; Halina Bortnowska, publicystka, filozof, teolog, współzałożycielka hospicjum w Nowej Hucie; Krzysztof Dowgiałło, architekt oraz s. Rafaela (Urszula Nałęcz) ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (z Lasek) pracująca z niewidomymi dziećmi w Rwandzie.(18 maja 2013)