Publikacje

Tom pierwszy, 2005/2006 r.

Opis
  1. “Czy angażować się w politykę” – ks. Adam Zelga, Jacek Cichocki
  2. “Jak pogodzić rolę ojca, matki z karierą zawodową?” – ks. Adam Zelga, Anna i Łucjan Sokołowscy
  3. “Czym dla współczesnego człowieka jest modlitwa?” – ks. Adam Zelga, Magda i Wojtek Wicher, Jacek Grabowski, Maks Pudłowski, Studentka UW
  4. “Wolontariat – służba potrzebującemu” – ks. Adam Zelga, Janina Fabisiak, Iwona Iwińska, Małgorzata Wielopolska
  5. “Czym we współczesnym świecie jest jałmużna?” – ks. Adam Zelga, s.Małgorzata Chmielewska, Janina Ochojska, ks. Mieczysław Jaworski
  6. “Czym jest dla mnie post i wyrzeczenie?” – ks. Adam Zelga, ks. Krzysztof Sielski
  7. “Sport w przesłaniu Ojca świętego” – ks. Adam Zelga, Robert Korzeniowski
  8. “Odpowiedzialność – jak ją rozumiem? – ks. Adam Zelga, Sławomir Ratajski, Ryszard Szaniawski, Jacek Waksmundzki