Publikacje

Zeszyt naukowy nr 10 Seria humanistyczna nr 2 (2014)

Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Z 10: Seria humanistyczna nr 2. Red. W. Wieczorek. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2014 ss. 290.

Polecamy Państwu Zeszyty Naukowe – Seria Humanistyczna. Numer 2, za rok 2014 zawiera następujące artykuły:

Jacek KONIK. „Widzieliśmy całą ziemię Sodomitów” – obraz doliny Morza Martwego w źródłach historycznych jako punkt wyjścia do badań historyczno–archeologicznych;

Artur  Rafał  SYPUŁA. Inwazja celtycka 281–279 przed Chr. w pamięci zbiorowej Greków: studium tradycji historycznej;

Adam ADAMSKI. Fundacja Opactwa Cystersów w Przemęcie;

Janusz GRABOWSKI. Janusz II, książę mazowiecki (1453/54‒1495);

Dariusz SKORUPA. Ilu było deputatów świeckich Trybunału Koronnego?;

Maria Jolanta OLSZEWSKA. Lekcja wiary i patriotyzmu w poematach  św. Abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – Praksedzie oraz Oskarze i Wandzie;

Jacek KONIK. W poszukiwaniu aryjskiej doskonałości – u źródeł ideologii nazistowskiej;

Tadeusz Paweł RUTKOWSKI. Sprawa Samsona Mikicińskiego;

Magda LEJZEROWICZ. Edukacja i prawa osób niepełnosprawnych w Polsce w aspekcie historycznym;

Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO. Przemówienie na inaugurację roku akademickiego 2014/2015 w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin [Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa, 4 października 2014 r.];

Ks. Adam BONIECKI. Kilka refleksji o wolności Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2014/15. [Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa, 4 października 2014 r.];

Teresa STANKIEWICZ. Recenzja książki: Salomea Kape, Kocham twa urodę złą, najdroższe miasto na świecie. Wspomnienia z getta łódzkiego, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2014 r.;

Ks. Maciej OLCZYK. Prezentacja publikacji: Gender – spojrzenie z różnych perspektyw.