Publikacje

Zeszyt naukowy nr 11 2013 Seria geograficzno-turystyczna nr 6 (2016)

Spis treści
1. KATARZYNA PUKOWIEC, WOJCIECH KURDA
Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gmin powiatu lublinieckiego
Evaluation of the tourist and recreational attractiveness of the communes in the county of Lubliniec
2. PAULINA TOMCZYKOWSKA
Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży
Influence social and economic factors condition on tourism activity of youth
3. PAULINA TOMCZYKOWSKA
Żywność ekologiczna w gastronomii hotelowej jako metoda dywersyfikacji turystycznego produktu hotelowego
Organic food in hotel gastronomy as a method of diversification the hotel tourist product
4. ALEKSANDER CIEPIELA
Nowy rok na chińskiej wsi
Chinese new year in the chinese countryside
5. TADEUSZ SŁABCZYŃSKI
Podróżnicy Polscy w Maroku
Polish explorers in Marocco
6. ELZBIETA WICHRZYCKA-LANCASTER
Obrazki z Nigerii. Impresje z wypraw w okolice Jos
Some impressions from Nigeria