Publikacje

Zeszyt naukowy nr 9 Seria geograficzno-turystyczna nr 5 (2012)

Spis treści
1. URSZULA KOSSOWSKA-CEZAK
Nadmiary i niedostatki opadów atmosferycznych we wschodniej części Niziny Mazowieckiej (na przykładzie Warszawy-Okęcia i Siedlec)

urszula_kossowska_cezak.pdf

2. ANETA AFELT, TOMASZ EKIERT, DARIUSZ WORONKO
Związek wód powierzchniowych i podziemnych w warunkach wezbrań powodziowych

afelt_ekiert_woronko.pdf

3. ŁUKASZ BUJAK
Warunki akumulacji piaszczystych osadów preglacjalnych ze stanowiska Januszno k. Pionek na podstawie ich cech strukturalnych i tekstualnych

bujak.pdf

4. EMILIA BALA
Strefa brzegowa i charakter osadów plażowych jeziora Wast Water (NW Anglia)

emilia_bala.pdf

5. JÓZEF ZAJKOWSKI, WANDA, BARBARA IDŹKOWSKA, URSZULA GLIŃSKA, DANUTA SZPILKO
Zagospodarowanie turystyczne gminy Sokoły – zarys audytu turystycznego

zajkowski_idzkowska_glinska_szpilko.pdf

6. ALEKSANDER CIEPIELA
Wyspy Kanaryjskie oczami Instruktora windsurfingu

aleksander_ciepiela.pdf