Publikacje

Życie i płodność

25.00

Rocznik Życie i Płodność ‒ Pismo interdyscyplinarne Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny i Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. R. 2015: „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego: wczesne niepowodzenia prokreacji ‒ etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”. Red. E. Ślizień- Kuczapska, W. Wieczorek. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2016 ss. 168.

Redaktor Naczelny
Lek. med. Ewa Ślizień-Kuczapska
Dr n. med. Katarzyna Jankowska
Dr n. med. Iwona Rawicka
Dr Włodzimierz Wieczorek

Rada Naukowa
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, Prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński,
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk,
Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Prof. René Ecochard, Dr Phil Boyle.

Redakcja numeru
Lek. Ewa Ślizień-Kuczapska
Dr Włodzimierz Wieczorek

ISSN: 1898-2150

Rocznik Życie i Płodność zawiera 13 niezwykle interesujących artykułów, których treści były przedmiotem wykładów podczas sympozjum zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 6 grudnia 2015 r. zatytułowanego: Wczesne niepowodzenia prokreacji ‒ etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym. Rocznik Życie i Płodność, z inicjatywy Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny nawiązuje do dorobku i założeń kwartalnika Życie i Płodność, który był wydawany w latach 2007-2012 staraniem Fundacji Życie i Płodność. Obecnie prezentowany rocznik jest wznowieniem tytułu zawiera m.in. następujące artykuły naukowe:

 • Mirosława SZYMANIAK, Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA. Metody rozpoznawania płodności jako istotny element promocji zdrowia prokreacyjnego.
  Fertility Awareness Methods as Valuable Tool in Promotion of Procreation Health Care
 • Tomasz KANDZIA, Przemysław BINKIEWICZ. Anatomiczne uwarunkowania niepłodności – właściwy dobór postępowania.
  Anatomical Causes of Infertility – Up to Date Treatment
 • Maciej BARCZENTEWICZ, Krzysztof GAŁCZYŃSKI. Naprawcza medycyna rozrodu w leczeniu poronień nawykowych.
  Restorative Reproductive Medicine in the Treatment of Recurrent Miscarriages
 • Anna RADZIKOWSKA. Wybrane aspekty diagnostyki patologii we wczesnej ciąży ze szczególnym zastosowaniem ultrasonografii i przesiewowych badań prenatalnych.
  Ultrasound Application and Prenatal Screening Tests in Selected Aspects of Diagnosing Pathology in Early Pregnancy
 • Krzysztof CZAJKOWSKI. Patogeneza oraz postępowanie w przypadku przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego (PPROM) do 22 tygodnia ciąży.
  Pathogenesis and Treatment in the Case of the Premature Rupture of Membranes – Before 22 Weeks of Gestation
 • Alina T. MIDRO. Utrata ciąży jako wynik ograniczonej przeżywalności dzieci z wadami rozwojowymi.
  Pregnancy Loss as Result of the Limited Survival of Children with Malformations
 • Agnieszka FEDOROWICZ. Pragnienia zbyt wcześnie umierające … życie po poronieniu.
  Too Early Dying Desires… Life After Miscarriage
 • Nikoleta BRODA. Postępowanie personelu medycznego w przypadku poronienia/śmierci dziecka a prawo rodziców do godnego pochówku.
  Proceedings of Medical Personnel in the Case of a Miscarriage or Death of Baby vs. Parent’s Right to Dignified Burial
 • Małgorzata PRUSAK. Mechanizm działania farmakologicznych środków antykoncepcyjnych uwzględniający skutki wczesno aborcyjne.
  The Mechanisms of the Contraceptive Measures Taking into Account Their Abortifacient Consequences
 • Paweł ZUCHNIEWICZ „Muszę ich bronić” – prof. Jérôme Lejeune.
  I Have to Defend Them – Prof. Jérôme Lejeune
 • Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA, Marek ŚLUSARSKI, Agnieszka STASIEŃKO. Sprawozdanie z V Konferencji z cyklu ,,Profilaktyka zaburzeń okresu prokreacyjnego” pt. „Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”
Kategoria: