Recenzje

Recenzje

RECENZENCI

dr hab. Ewa Smolska,Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa

dr hab. Lidia Dubis,Wydział Geografii, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki we Lwowie