Recenzje

Recenzje

STANDARDY RECENZJI

Po przekazaniu Redakcji Zeszytów Naukowych SWPR artykułu, Redakcja przekazuje artykuł do recenzji, bez przekazywania recenzentom nazwiska autora. Artykuł, który uzyskuje pozytywną recenzję, jest włączany do treści przygotowywanego numeru Zeszytów Naukowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do przesłania autorom listy koniecznych uzupełnień, lub korekt tekstu, lub odmowy opublikowania tekstu. Odmowa opublikowania tekstu może być podjęta na podstawie:

– stwierdzenia znamion plagiatu w tekście;

– braku adekwatnej bibliografii załącznikowej;

– błędów merytorycznych w treści;

– braku znamion nowatorskiego wkładu naukowego.