Studia magisterskie (II stopnia) – kierunek Historia

Studia magisterskie (II stopnia) – kierunek Historia

Miło nam poinformować, że SWPR wystąpiła do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Wnioskiem o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku HISTORIA.

 

Planowane przez Szkołę Wyższą Przymierza studia II stopnia na kierunku Historia wpisują się w realizowaną misję szkoły i strategię jej rozwoju. Koncepcja studiów zakłada połączenie sprawdzonych, klasycznych metod budowania warsztatu historycznego z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi na nowoczesnym rynku pracy. Trzymanie się tradycyjnych zasad kształtowania historycznego myślenia i warsztatu nie przeszkodziło w zbudowaniu programu, który zakłada także wyposażenie studenta w umiejętności niezbędne do odnalezienia się w świecie wyzwań nie zawsze bezpośrednio związanych z historią, oraz w obszarze badań i projektów interdyscyplinarnych. Absolwent kierunku „Historia” swoją wiedzę i umiejętności ma wykorzystać nie tylko w archiwum i w szkole, ale także w zderzeniu ze światem mediów, zarówno tych elektronicznych jak i tradycyjnych. Nie powinien mieć problemu z napisaniem dowolnego tekstu (dla mediów elektronicznych lub tradycyjnych), w którym w sposób przystępny były w stanie zaprezentować zarówno powszechnie znaną wiedzę historyczną, jak i zaprezentować i  zinterpretować nowo poznane fakty. Absolwent naszej  uczelni ma również znać i rozumieć zasady przygotowywania filmów i programów historycznych dla telewizji, aby w razie potrzeby mógł w sposób merytoryczny włączyć się w realizację tego typu projektów (czy to na poziomie szkolnym, czy bardziej profesjonalnym) zadając sobie sprawę z możliwości i ograniczeń tego typu działań. Zajęcia na kierunku „Historia” zostały tak dobrane, aby absolwenci posiadali również umiejętności, które pozwolą im działać na szczeblu lokalnym jako animatorzy imprez historycznych. Mają umieć dostrzegać potencjał historyczny swoich społeczności lokalnych poprzez kontakty ze świadkami historii i wyszukanie oraz promocję miejsc ciekawych pod względem historycznym. Przyczynią się w ten sposób do promocji regionu oraz rozwoju lokalnych społeczności.