Studia podyplomowe

Studia podyplomowe swpr

Studia podyplomowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych odbywa się przy pomocy Internetowego Systemu Rekrutacyjnego.

Szczegóły tutaj: https://www.collegiumverum.pl/informacje/

zaangażowanych w służbę rodzinie, społeczności lokalnej, Kościołowi i Ojczyźnie

Wychowanie ludzi potrafiących budować relacje międzyludzkie,

Kierowanie się wartościami chrześcijańskimi

Misja naszej uczelni:

 Więcei informacji ... 

Uczymy wprowadzania i realizowania działań PRO-INKLUZYJNYCH w szkołach

PRAKTYCZNE umiejętności diagnozy i terapii dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu

z unikalną specjalnością terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych

Studia licencjackie I stopnia - Kierunek PEDAGOGIKA

 Więcei informacji ... 

Profilaktyków uzależnień i zdrowia psychicznego - na studiach podyplomowych

Metodyków profilaktyki uzależnień na kursach finansowanych przez KBPN

Socjoterapeutów na studiach podyplomowych Pomocy psychologicznej i socjoterapii

Specjalistów psychoterapii uzależnień (akredytowane przez KBPN)

Kształcimy w dziedzinie pomocy psychologicznej:

 Więcei informacji ... 

związane jest z dzieckiem i jego rozwojem

których całe życie zawodowe i osobiste

zrzesza entuzjastów terapii pedagogicznej, doświadczonych pedagogów,

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 Więcei informacji ... 
Rokrocznie ponad 200 absolwentów kończy organizowane przez nas studia podyplomowe, podnosząc swoje kwalifikacje, zdobywając uprawnienia - stając się bardziej konkurencyjnymi pracownikami na trudnym rynku pracy.

Studia podyplomowe z zakresu PSYCHOTERAPII I PSYCHOLOGII:

Studia podyplomowe z zakresu metodyki i terapii:

Studia podyplomowe artystyczne:

Studia podyplomowe z zakresu Logopedii: