Surdologopedia – NOWOŚĆ!

Surdologopedia – NOWOŚĆ!

OPIS STUDIÓW:surdologopedia

Podyplomowe studia Surdologopedii przeznaczone są dla logopedów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i osobami dorosłymi posiadającymi wadę słuchu. Studia trwają 3 semestry i są podzielone na bloki dydatktyczne: medyczny, audiologiczny, diagnostyczny, terapeutyczny. W ramach poszczególnych zajęć słuchacze poznają szczegółowe procedury medyczno- pedagogiczne, mające zastosowanie w procesie diagnozy i terapii osób niesłyszących i słabo słyszących.

Wykłady porwadzone są przez lekarzy, audiologów, surdopedagogów, surdologopedów, którzy na co dzień pracują i mają styczność z wadami słuchu o różnorodnej etiologii i zakresie. Kadra wykładowców składa się wyłącznie z nauczycieli- praktyków. W ramach studiów słuchacze odbędą liczne zajęcia warsztatowe i praktyczne, które przygotują ich do pracy zarówno w ośrodkach oświatowych, jak i medycznych, a także pozwolą prowadzić własną działalność usługową.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ STUDIA?

Podyplomowe studia Surdologopedii przeznaczone są dla logopedów, którzy ukończyli podyplomowe studia logopedii lub magisterskie studia logopedyczne i posiadają tytuł zawodowy logopedy.

ILOŚĆ GODZIN:
  • 400 godzin zajęć na uczelni w formie wykładów i warsztatów realizowanych według założeń poszczególnych przedmiotów
  • 60 godzin zajęć praktycznych poza uczelnią
WARUNKI UKOŃCZENIA:
  • uczestnictwo w zajęciach programowych
  • zdanie egzaminów przewidzianych w programie
  • zaliczenie praktyk zawodowych
  • przygotowanie i obrona pracy końcowej
KOSZT STUDIÓW:
  • 1750zł za I semestr
  • 5250zł za III semestry (całość)

Absolwenci Logopedii lub Neurologopedii SWPR – 10 % zniżki

 

Rekrutacja
od 1.01.2016  do 1.09.2016 roku

Rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia zawodu surdoloogpedy odbędzie się 17.09.2016r. o godz.9.00
w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie przy ul.M.Grzegorzewskiej 10.


KONTAKT:
Katarzyna Świątkowska
e-mail: kswiatkowska@swpr.edu.pl
tel. 513 198 892