Uczelnia

Kim jesteśmy?

Collegium Verum jest niepubliczną, zawodową uczelnią wyższą działającą od 2001 roku (do lutego 2020 r. pod nazwą Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie). Założycielem uczelni jest posiadające status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.

Podczas naszej działalności uzyskaliśmy pozwolenia Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów I stopnia na kierunkach: Informatyka, Filologia polska, Historia, Geografia, Turystyka i rekreacja, Zdrowie publiczne, Pedagogika. Uzyskaliśmy pozytywne oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjne na kierunkach: Geografia (2007, 2013), Filologia polska (2007).

W rankingach prowadzonych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w kategori niepublicznych uczelni zawodowych zajmowaliśmy czołowe miejsca: w 2009 r – IV miejsce, w 2010 – III miejsce, w 2011 – I miejsce, w 2012 (po ujęciu w zestawieniu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych)– II miejsce, w 2013– III miejsce w Polsce. Od roku 2014 ranking w tej kategori nie jest organizowany.

Wykształciliśmy ok 1000 absolwentów studiów I stopnia i kilka tysięcy słuchaczy studiów podyplomowych, głównie w specjalnościach nauczycielskich.

Niewielkie rozmiary kształcenia pozwalają nam na indywidualne podejście do każdego studenta, bezpośredni kontakt z wykładowcami i władzami uczelni, uniknięcie wielu patologii wielkich uczelni, najwyższą dbałość o jakość kształcenia.

Zgodnie z naszą misją opieramy nasze działania na realistycznym fundamencie filozofii personalizmu chrześcijańskiego. Od marca 2020 r. Decyzją JE Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Collegium Verum może posługiwać się określeniem „Uczelnia Katolicka”.

Misja

Misją Collegium Verum jest oparcie wszystkich obszarów działań na realistycznym fundamencie filozofii personalizmu chrześcijańskiego, a w szczególności:
1) wspieranie świadomego i rozumnego życia osoby zdolnej do poznawania prawdy i działającej w sposób wolny,
2) kształcenie ludzi wrażliwych moralnie i religijnie, potrafiących budować relacje międzyludzkie, rodzinne i społeczne,
3) wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i katolickich tradycji Ojczyzny,
4) budowanie więzi między nauką, wiarą i kulturą, między filozofią i chrześcijaństwem,
5) zachowywanie etycznej refleksji w pracy badawczej, odkrywanie prawdy o rzeczywistości,
6) tworzenie wspólnoty akademickiej zaangażowanej w służbę na rzecz rozwoju człowieka, rodziny, Kościoła i państwa.

Wsparcie studentów

Niewielkie rozmiary kształcenia pozwalają nam na indywidualne podejście do każdego studenta, by zapewnić mu wszechstronne wsparcie, bezpośredni kontakt z wykładowcami i władzami uczelni, zadbać o wysoką jakość kształcenia.

Wsparcie studentów odbywa się na kilku obszarach:

  • wspieramy rozwój intelektualny i osobowy studenta poprzez organizowane 4 razy w semestrze konwersatoria, których tematyka jest definiowana w konsultacji ze studentami i odpowiada na ich aktualne zapotrzebowania i zainteresowania. Gośćmi konwersatoriów są specjaliści polscy i zagraniczni.
  • wspieramy rozwój kulturalny: w ciągu roku akademickiego przewidzianych jest 6 “Spotkań z Twórcą” w tematyce dotyczącej relacji kultury do chrześcijaństwa.
  • wspieramy aktywność naukową: zdolni studenci otrzymują indywidualny program studiów, dostosowany schemat praktyk, organizujemy koła naukowe i wspieramy w organizowaniu konferencji. Od wielu lat studenci ostatniego roku studiów przygotowują konferencję naukową.
  • wspieramy rozwój społeczny poprzez angażowanie studentów w organizowanie wsparcia osobom potrzebującym
  • wspieramy program praktyk poprzez organizowanie bazy placówek na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, w których studenci mogą odbywać praktyki z zamieszczoną charakterystyką miejsca, danymi kontaktowymi i umiejętnościami, jakie student może zdobyć odbywając tam praktyki lub wolontariat.
  • zapewniamy dostępność nauczycieli akademickich nie tylko poprzez obowiązkowe konsultacje w uczelni, ale również w drodze mailowej i przy użyciu Microsoft Teams
  • wspieramy studentów z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie materialne uczelni do wymogów osób z niepełnosprawnościami.
  • wspieramy studentów w ich trudnych sytuacjach życiowych, pomagamy w znalezieniu zatrudnienia, zakwaterowania, organizujemy pomoc prawną i wsparcie psychologiczne.
  • wspieramy studentów poprzez codzienną pracę osób zatrudnionych w administracji, w tym w Dziekanacie i Kanclerza, którzy z życzliwością i starannością oraz bez żadnych opóźnień załatwiają wszystkie sprawy studenckie.