Uniwersytet Trzeciego Wieku

uniwersytet trzeciego wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku SWPR

rozpoczął swą działalność w lutym 2008 roku

jako jednostka dydaktyczna Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin (ob. Collegium Verum)

prowadzony przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2023/2024

ZAPROSZENIE

Collegium Verum i Uniwersytet Trzeciego Wieku Przymierza Rodzin

zaprasza na

 

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

 

w dniu 7 października 2023 r. (sobota) o godz. 11.00

w auli Szkół Przymierza Rodzin w Warszawie

przy ul. Grzegorzewskiej 10.

 

Wykład Inauguracyjny : “Między zgodą a przymusem. Kilka uwag dotyczących terapeutycznego wsparcia osób” – wygłosi – dr hab. Błażej Kmieciak

 

W programie uroczystości:

  • Mszę Świętą Inauguracyjną o godz. 11.00 odprawi Ks. Prof. Roman Majka
  • Gaude Mater Polonia
  • Przemówienie – JM Rektor Collegium Verum – Prof. Elżbiety Mycielskiej – Dowgiałło
  • Immatrykulacja, wręczenie indeksów nowym studentom  Collegium Verum i UTW
  • Gaudeamus
  • Wykład Inauguracyjny
  • Podziękowanie i zakończenie uroczystości – kierownik UTW PR mgr Jolanta Woźniak.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYKŁADÓW DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU SPR

na rok akademicki 2023/2024  znajduje się w zakładce – oferta edukacyjna

Wykłady odbywają się we wtorki w auli Szkół Przymierza Rodzin
a Konwersatoria w każdą trzecią sobotę miesiąca

 

Zwierzchni nadzór nad działalnością UTW SPR sprawuje Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.

Rektor Collegium Verum prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Kierownik UTW SWPR mgr Jolanta Wozniak

Kierownik UTW SPR mgr Jolanta Wozniak

Podstawowym zadaniem UTW SPR jest włączenie osób dorosłych po okresie aktywności zawodowej do systemu kształcenia ustawicznego,

poprzez:

  • systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki,
  • umożliwianie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny
  • szerzenie profilaktyki zdrowotnej.

 

Seniorze, masz czas i chcesz go dobrze i fajnie spożytkować? Przyjdź do nas.

Nie trać sił na myślenie o chorobach i trudnych momentach życia. Nie na wszystko masz wpływ. Tutaj czekają na Ciebie ludzie pełni pasji i chęci. Mają Ci dużo do zaoferowania.

Nasz Uniwersytet działa już 14 lat. Zapraszamy, przyjdź i sprawdź się, rozwijaj pasje, doskonal talenty wokalne, taneczne, literackie, malarskie. Poznaj zalety pracy nad sobą, rozwijaj swoje mocne strony i ciesz się życiem. Zdobywaj wiedzę komputerową, poszerzaj znajomość języka, poprawiaj sprawność fizyczną. To wszystko umożliwiają Ci zajęcia u nas na uczelni. Poznasz tu dobrych i ciekawych ludzi, pełnych pasji. Wycieczki pozwolą Ci nawiązać bliższe kontakty społeczne i poprawić relacje międzyludzkie. Pozwolą odkryć niezwykłe miejsca i dostarczą wiele pozytywnych i estetycznych przeżyć.

Program UTW SPR adresowany jest do osób na emeryturze i rencie bez względu na wiek i wykształcenie.

Nasz Uniwersytet ma na celu prowadzenie działalnosci edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych. Chcemy, by w przyjaznej atmosferze, z pozytywnym nastawieniem i aktywnie, integrowali się ze środowiskiem.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko ciekawy pomysł na spędzenie czasu, ale i możliwości spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach i wrażliwości. Może być początkiem pięknej przygody.
Zainteresowanie tą formą kształcenia i spędzania wolnego czasu jest duże.
Pragniemy, by działania nasze wpłynęły na poprawę jakości życia seniorów, zdrowia, stanu psychicznego i społecznego. By w zmieniających się warunkach życia i otoczenia znaleźli swoje miejsce, poszerzyli zainteresowania i znaleźli dalszy cel życia.
Życie akademickie dostosowujemy do zainteresowań słuchaczy. Wszystkie zajęcia prowadzone są na zasadzie dobrowolności. Nie ma u nas stresujących egzaminów, zaliczeń i kolokwiów.

Rozwija się nasz Uniwersytet, a wraz z nim zmieniają się nasi słuchacze. Nabierają pewności i wiary w siebie, ujawniają skrywane talenty, a przede wszystkim nawiązują nowe znajomości, zdobywają przyjaciół, odzyskują pogodę ducha i humor.
Uzyskana wiedza, nowe kwalifikacje i umiejętności pozwalają śmielej poruszać się w zinformatyzowanym świecie, brać czynny udział w życiu społecznym, budować nowy autorytet wśród wnuków i rodziny, w gronie przyjaciół…

 

 

kontakt do UTW:

Jolanta Woźniak
tel. 607 149 408
e-mail: jwozniak.utw@gmail.com

dyżur na uczelni: wtorki godz. 16.15 – 18.00

Nr. konta UTW:  72 1090 1030 0000 0001 4657 0659