Władze

Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Prorektor i Dziekan

dr Teresa Stankiewicz – tes.stankiewicz@verum.edu.pl

Kanclerz

dr hab.inż. Jarosław Domański – jaroslaw.domanski@verum.edu.pl

Kierownik praktyk

mgr Ewa Schumacher – schumi@szkolajp2.pl

Pracownicy Dziekanatu i Rektoratu

Małgorzata Fus, Jarosław Jordan – collegium@verum.edu.pl