Współpraca

Collegium Verum jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego.

Współpracujemy z wieloma organizacjami, na różnych polach, zawsze w celach podniesienia jakości kształcenia, rozwoju Uczelni oraz dla dobra publicznego. Są wśród nich:

 • Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – nasz Założyciel
 • Fundacja Elżbiety Rufener-Sapiehy “Stiftung Wychowanie Obywatelskie” – sponsor stypendiów dla studentów
 • Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii – akredytowane studia w zakresie psychoterapii uzależnień oraz metodyki profilaktyki uzależnień
 • Elektrolux, Fundacja Bankowa, firma MAK-DOM, Canon, Polkomtel, Polimex, Pionieer. Linkrates – nasi Darczyńcy
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – współpraca w zakresie cyklu książek pt ” Ci, o których powinniśmy pamiętać”
 • Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie – współorganizator cyklu “Konwersatoria”
 • Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA – nasz partner w projekcie “Wielka Mała Szkoła”
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych. Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacja Civis Polonus, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – nasi Partnerzy w Projekcie “Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • The Icelandic Tourism Research Centre – współpraca naukowa w ramach projektu NOWE WYZWANIA W EDUKACJI TURYSTYCZNEJ
 • Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet Karola w Pradze, Yad Vaszem, Instytut Polski w Tel Avivie – goście z tych Uczelni prowadzili zajęcia dla naszych studentów kierunku Historia
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – SWPR sprawowała opiekę dydaktyczną nad zawodową specjalizacją turystyczną oferowaną studentom filologii skandynawskiej przez SWPS
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie – współpraca w zakresie kształcenia
 • Akademia Polonijna w Częstochowie – współpraca w zakresie kształcenia
 • Studium Doskonalenia Kadr S.C. – współpraca w zakresie kształcenia
 • Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa – współpraca w zakresie rozwoju kształcenia
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej – współorganizacja Kursów Pierwszej Pomocy
 • Samorządy lokalne – m.in. Gmina Sejny, Gmina Zarzecze, Gmina Kuźnice – współorganizatorzy praktyk studenckich na kierunku Geografia
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Dom Spotkań z Historią – współpraca w zakresie rozwoju kształcenia na kierunku Historia
 • Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów “Archiwum Patriae” – współorganizator wystaw historycznych
 • Czeskie Centrum przy Ambasadzie Republiki Czeskiej – współorganizator wystaw fotograficznych poświęconych Morawom