Wydawnictwo

Zapraszamy Autorów do publikowania książek w Wydawnictwie SWPR w Warszawie

Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin zaprasza Autorów prac naukowych, publicystycznych i innych do publikowania w naszej oficynie wydawniczej. Więcej informacji dla Autorów

 

Zamówienia prosimy składać listownie, telefonicznie (22 6440797) lub mailem: collegium@verum.edu.pl z podaniem numeru telefonu w celu potwierdzenia. Koszty wysyłki podane są w druku zamówienia.
Sekretarz Wydawnictwa – Jarosław Jordan;  collegium@verum.edu.pl

Pobierz druk zamówienia

Wydawnictwo Collegium Verum wydaje zarówno książki jak i wydawnictwa ciągłe i seryjne. Wybrane pozycje znajdują się poniżej. Książki można zamawiać drogą internetową.

 Wybrane pozycje:

Z zakresu pamiętników i wspomnień:

 • Ci, o których powinniśmy pamiętać. Fascynujące życiorysy Polaków rozsianych po świecie, tom I, II i III – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2010, 2011, 2012 r.)
 • Kucem na Ursynów – Izabela Dzieduszycka (2011 r.)
 • Spotkani na drodze – Leszek Starkel (2011 r.)
 • Chwile czasu minionego – Andrzej Mycielski (2012 r. – wydanie trzecie, rozszerzone)
 • 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie, 1962-2012 – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2012 r.)
 • Chleb stał się granicą – Leon Kowalski (2013 r.)
 • Ballada marcowa – Jan Białek, Jan Cichy, Klaudia Dawidko, Michał Dudek (2013 r.)
 • Polscy pianiści – Jan Sierpiński (opracowanie Zbigniew Veith) (2014 r.)
 •  Od Uralu po Brazylię i nie tylko – Alina. M. Lenczewska (2014 r.)
 • Kocham twą urodę złą, najdroższe miasto na świecie. Wspomnienia z getta łódzkiego – Salomea Kape (2014 r.)
 • Na drogach czasu i przestrzeni. Saga rodziny kresowej XIX-XXI wiek, wspomnienia nauczycielki – Barbara Majewska-Luft i Maria Borsuk-Majewska (2014 r.)
 • Wojenne dzieciństwo – losy mojej rodziny – Elżbieta Wichrzycka-Lancaster (2014 r.)
 • Rozmowa z umarłymi – Jean Clair (tłumaczone z francuskiego przez Marię Żurowską) (2015 r.)
 • A jednak przeżyłem…Losy pilota dywizjonu 305 Stefana Zygnerskiego – Krystyna Kenig (2016 r.)
 • Przez Chiny – kraj przyjaznych ludzi, śmieci i dymu – Aleksander Ciepiela (2017 r.)
 • Od Lwowa do Teheranu – Wspomnienia duszpasterskie 1939-1942 – Włodzimierz Cieński (2021 r.)

Z zakresu podręczników:

 • Podstawy meteorologii i klimatologii – Urszula Kossowska-Cezak (2007 r.)
 • Badania cech tekstualnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2007 r.)
 • Chemia dla przyrodników (drugie wyd.) – Hanna Rembertowicz (2010 r.)
 • Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania (drugie wyd.) – Mikołaj Krasnodębski (2009 r.)
 • Piotr Szwarczewski, Maciej Dąbski, Magdalena Blok. Okolice Zarzecza. Przyroda, człowiek, czas …. Warszawa-Zarzecze.  (2017 r.)  ss. 73

Z zakresu wiedzy historycznej:

 • Opactwo Czerwińskie w średniowieczu – Marek Stawski (2007 r.)
 • Kościół i Państwo w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością – pod red. Marka Stawskiego (2008 r.)
 • Duchowieństwo i laicy – pod red. Andrzeja Wałkówskiego (2010 r.)
 • Kościół i Społeczeństwo – pod red. Janusza Grabowskiego (2013 r.)
 • Ksiądz Bolesław Stefański, żołnierz bezdomny – Jacek Żurek (2014 r.)
 • Z Żarnowa w świat – Stanisław Majerski (2020 r.)

Z zakresu publicystyki społecznej i pedagogicznej:

 • Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło, tom I – XV (2006 – 2020 r.)
 • Nowy Nauczyciel – Nowa Edukacja – pod red. Magdy Lejzerowicz, Teresy Stankiewicz, Mikołaja Krasnodębskiego (2014 r.)
 • Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu – pod red. Andrzeja Murzyna i Mikołaja Krasnodebskiego (2014 r.)
 • Gender – spojrzenie z różnych perspektyw (2015 r.)
 • Życie i płodność – praca zbiorowa (2016)
 • Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie – Mikołaj Krasnodębski (2019 r.)

Z zakresu poezji:

 • Na geograficznych ścieżkach życia (eseje geograficzne) – Joanna Angiel (2012 r.)
 • Rozmowy z Panem – Bona (2012 r.)
 • Odrobina Pana Boga – Bona (2013 r.)
 • Stabat Mater. W cieniu Krzyża – Bona (2014 r.)
 • Tchnienie Ewangelii – Bona [Bożena Fabiani] (2014 r.)
 • Geograficzne wędrówki myślowe – Joanna Angiel (2015 r.)
 • Szkicownik A – Krystyna Wojtyna-Drouet (2017 r.)
 • Szkicownik B – Krystyna Wojtyna-Drouet (2017 r.)
 • Wiersze świąteczne – Tomasz Wasiluk (2020 r.)

Z zakresu wydawnictw ciągłych recenzowanych:

 • Zeszyty naukowe Collegium Verum trzech serii: geograficzno-turystycznej, pedagogicznej i humanistycznej – dostępne w zakładce Wydawnictwo/Zeszyty naukowe