Wykładowcy

Wykładowcy

Prof. Bronisław Rocławski
Prof. Małgorzata Karwowska – Struczyk
Prof. Alina T. Midro
dr hab. Magdalena Stępień
dr hab. Wanda Grelowska
dr Ewa Dąbrowa
dr Hubert Iwanicki
dr Dorota Jankowska
dr Agnieszka Jaworska
dr Marta Kacprzak
dr Justyna Korzeniewska
dr Mikołaj Krasnodębski
dr Barbara Lejzerowicz – Zajączkowska
dr Teresa Stankiewicz
dr Luiza Wawrzyńska – Furman
dr Agata Wolska – Adamczyk
mgr Beata Ciecierska – Zajder
mgr Marek Dramiński
mgr Małgorzata Fus
mgr Joanna Giebułtowska
mgr Katarzyna Gromelska
mgr Elżbieta Hornowska
mgr Agata Jardzioch
mgr Jarosław Jordan
mgr Dorota Raczyńska
mgr Anna Rodziewicz
mgr Cezary Rybak
mgr Ewa Schumacher
mgr Anna Skwarka
mgr Piotr Wojda
mgr Zbigniew Wójcik