26 maja 2018 r. Konwersatorium nt. uzależnień behawioralnych

26 maja 2018 r. Konwersatorium nt. uzależnień behawioralnych

Serdecznie zapraszamy do udziału

w Konwersatorium

Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin

26 maja 2018 r.

Ul. Marii Grzegorzewskiej 10 – Mała Aula na 2 piętrze.

Pt.: UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE − PORNOGRAFIA I SEKSOHOLIZM

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

Małgorzata ZWIERCAN, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, terapeutka uzależnień;

Dr Piotr JABŁOŃSKI, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

Katarzyna STĘPKOWSKA, psycholog i autorka badań na temat seksoholizmu;

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN, psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień, Superwizor KBPN.

  Zagadnienia, które będą poruszone w czasie Konwersatorium:

  1. Współczesne wyzwania i kierunki zmian legislacyjnych w lecznictwie uzależnień;
  2. Uzależnienia w kontekście zdrowia publicznego;
  3. Etapy uzależnienia od pornografii a współczesny przemysł pornograficzny;
  4. Zaburzenia hiperseksualne w świetle badań naukowych.