Informacje

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpoczęta!!
Zapraszamy !!

Jak zostać studentem Collegium Verum?

Rekrutacja na studia licencjackie oraz podyplomowe prowadzona jest poprzez Internetowy System Rekrutacyjny dostępny pod adresem:

https://ehms.collegiumverum.pl/e-rekrutacja/


Przed przystąpieniem do procesu rejestracji na studia przygotuj:

  1. dane z dowodu osobistego lub paszportu
  2. zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 236×295 pikseli +/- 3 piksele. Fotografia powinna być zgodna z wymaganiami przy wydawaniu dowodów osobistych
  3. skan świadectwa dojrzałości (matury) – w przypadku studiów I stopnia lub skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia – w przypadku studiów podyplomowych.  Skan musi być w formacie PDF o maksymalnym rozmiarze pliku 10M

Następnie:

  1. kliknij na  link e-rekrutacji https://ehms.collegiumverum.pl/e-rekrutacja/
  2. zaakceptuj informację o przetwarzaniu danych osobowych
  3. wypełnij wszystkie obowiązkowe pola na formularzu rejestracyjnym
  4. załącz zdjęcie oraz skan matury lub skan dyplomu ukończenia studiów ( status zdjęcia na koncie rejestracyjnym nie ma wpływu na proces kwalifikacji. Zdjęcie musi mieć status “zaakceptowane” przed wydrukiem ankiety osobowej)
  5. po zakończonym procesie rejestracji otrzymasz swój login (numer UID) oraz hasło do systemu. Zapamiętaj lub zapisz/wydrukuj dane logowania do systemu rejestracyjnego – posłużą Ci do wszystkich dalszych kontaktów z Uczelnią.
  6. po zaakceptowaniu zdjęcia przez Dziekanat wydrukuj (z menu “Druki”):

a) ankietę osobową (podanie o przyjęcie) (kandydaci na studia podyplomowe Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii drukują i wypełniają dodatkową ankietę)

b) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

c) umowę o studiowanie (w dwóch egzemplarzach)

 

Podpisz dokumenty i dostarcz do Dziekanatu patrz Dyżury Dziekanatu 

 

Zapamiętaj lub zapisz/wydrukuj dane logowania do systemu rejestracyjnego – posłużą Ci do wszystkich dalszych kontaktów z Uczelnią.

 

W razie trudności w procesie rejestracji zapraszamy do kontaktu z naszym Dziekanatem tel. 797349169

 


W sytuacjach nadzwyczajnych (brak dostępu do internetu, błędy systemu itp.) aby zarejestrować się na studia należy dostarczyć do dziekanatu:

W przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
  • 1 zdjęcie.

W przypadku studiów podyplomowych:

Składanie dokumentów w dziekanacie  patrz Dyżury Dziekanatu