3. “Katolickie uniwersytety ludowe w świetle nauczania społecznego Kościoła”

3. “Katolickie uniwersytety ludowe w świetle nauczania społecznego Kościoła”

Agnieszka Orkwiszewska

Monografia przedstawia działalność edukacyjną katolickich uniwersytetów ludowych, które wznowiły swą działalność w Polsce w roku 1989. Praca prezentuje wyniki badań empirycznych prowadzonych w latach 1998-2001 w 11 katolickich uniwersytetach ludowych. Kryterium odniesienia dla badań nad działalnością tych placówek są zasady nauczania społecznego Kościoła. Charakterystyka procesu kształcenia w katolickich uniwersytetach ludowych została przedstawiona z uwzględnieniem kryteriów andragogiki i dydaktyki dorosłych.

cena: 12,00 PLN